Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả sáng tác của văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác”.

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả sáng tác của văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác”.

Được sự đồng ý của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả sáng tác của văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác” tại Nhà sáng tác Đại Lải vào ngày 11/10/2016.

Nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác, đồng thời nêu bật kết quả và làm rõ sự quan trọng của các trại sáng tác, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã xin phép và được sự đồng ý từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả sáng tác của văn nghệ sĩ tại các Nhà sáng tác". Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/10/2016 tại Nhà sáng tác Đại Lải, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc với sự tham dự của các văn nghệ sĩ thuộc các Hội văn học nghệ thuật trong cả nước.  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này