Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020” của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 2/1/2020, tại hội trường Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020”.

tongket2019

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tạ Quang Đông Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ; lãnh đạo các Hội văn học nghệ thuật Trung ương và Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc khối Lực lượng vũ trang; đại diện Cục Tuyên huấn – Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam..

Về phía Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật có ông Huỳnh Văn Ngàn – Giám đốc; ông Trần Ngọc Khởi – Phó Giám đốc Trung tâm; lãnh đạo các phòng ban chức năng của Trung tâm, lãnh đạo các Nhà sáng tác và toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm.

Khai mạc Hội nghị, ông Trần Ngọc Khởi đã báo cáo về các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật trong năm 2019. Theo đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các Cục, Vụ chức năng, các Hội văn học nghệ thuật Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hoạt động của Trung tâm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

1. Về công tác tổ chức mở Trại sáng tác:

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và các Nhà sáng tác luôn xác định nhiệm vụ tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Văn nghệ sỹ đến sáng tác tại các Nhà sáng tác có chất lượng tác phẩm tốt và đạt hiệu quả cao là mục tiêu Trung tâm luôn hướng tới. Trung tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật các Tỉnh, thành phố. Thực hiện đổi mới quy cách tổ chức Trại, chú trọng về chất lượng Trại sáng tác, bố trí các Trại văn học nghệ thuật theo chuyên đề, có giá trị nghệ thuật và tính ứng dụng trong cuộc sống. Chính vì vậy, kế hoạch tổ chức Trại sáng tác năm 2019 đã hoàn thành về số lượng và chất lượng tác phẩm. Trong năm 2019, Trung tâm đã tổ chức được:

Tổng số trại: 80 (trong đó 70 trại thường niên và 10 trại chuyên sâu)

Tổng số tác giả: 1.146 tác giả (1074 dân tộc kinh, 72 dân tộc thiểu số)

Tổng số tác phẩm: 4.275 tác phẩm (Văn học: 2.188 tác phẩm; Âm nhạc: 261 tác phẩm; Mỹ thuật: 382 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 943 tác phẩm; Sân khấu: 106 tác phẩm; Điện ảnh: 100 tác phẩm; Văn học dân gian: 64 tác phẩm; Văn học dân tộc thiểu số: 196 tác phẩm; Múa: 23 tác phẩm; Kiến trúc: 12 tác phẩm).

2. Công tác triển khai hoạt động có thu sự nghiệp:

Trong năm 2019 kết quả doanh thu dịch vụ tại 06 Nhà sáng tác đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Thu sự nghiệp cả năm đạt kế hoạch.

3. Công tác quản lý tài chính:

Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về công tác thu, chi tài chính. Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình hiện nay.  Đáp ứng cân đối kinh phí cho các hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt công tác lập dự toán, quyết toán. Đảm bảo thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo thu nhập tăng thêm, khen thưởng, phúc lợi, chế độ Lễ, Tết. Thực hiện công khai quyết toán tài chính năm 2019.

4. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý cơ sở vật chất:

Trong nhiều năm qua được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Nhà Sáng tác đã được nâng cấp và mở rộng. Năm 2019, Trung tâm tiếp tục đầu tư:
- Nhà Sáng tác Vũng Tàu: Bổ sung, thay thế trang thiết bị nội thất Nhà sáng tác Vũng Tàu.
- Nhà sáng tác Nha Trang: Cải tạo, sửa chữa, thay thế trang thiết bị nội thất và hệ thống điều hòa.
- Trang bị dàn piano cho các nhà sáng tác: Tam Đảo, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu.

Công tác xây dựng cơ bản trong các năm qua đã được tiến hành khẩn trương, hiệu quả, việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đến nay nhìn chung các Nhà Sáng tác, Văn phòng Trung tâm đã được đầu tư đồng bộ tạo ra cảnh quan mới hấp dẫn để văn nghệ sĩ và khách du lịch đến làm việc, nghỉ ngơi.

5. Công tác Tổ chức – Hành chính:

Tháng 9/2019, Trung tâm đã được Bộ bổ nhiệm 01 đổng chí phó giám đốc Trung tâm và 01 đồng chí phó giám đốc Trung tâm được điều về làm phó giám đốc Trường quay Cổ Loa.
Đến hết tháng 12/2019, Trung tâm kiện toàn xong nhân sự phó giám đốc các nhà sáng tác và Giám đốc Nhà sáng tác Tam Đảo.
Trung tâm đã thực hiện xong công tác quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2021-2025.

6. Công tác Đảng, Đoàn thể:

a. Về công tác Đảng

Năm 2019, Công tác đảng đã tập trung một đầu mối, các chi bộ đã chuyển về sinh hoạt tại Trung tâm. Chi bộ Trung tâm đã trở thành đảng bộ Trung tâm, mỗi nhà sáng tác là một chi bộ trực thuộc.

b. Công tác Công đoàn

Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Công đoàn Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trên cơ sở sáp nhập công đoàn của 06 Nhà sáng tác.

Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2020:

1. Công tác tổ chức Trại sáng tác: Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức 72 trại sáng tác theo mô hình thường xuyên và 10 Trại sáng tác chuyên sâu; Tổ chức Công bố tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc được ra đời tại các Nhà Sáng tác định kỳ lần thứ II; Tiến hành nhận bàn giao và đưa vào sử dụng, khai thác Nhà sáng tác Cần Thơ vào quý I/2020.

2. Công tác Hành chính – Tổ chức: Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật. Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc văn phòng Trung tâm và các Nhà sáng tác phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu công tác.

3. Công tác Đảng, Đoàn thể: Trong năm 2020 sẽ có những nhiệm vụ lớn: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 và các chi bộ trực thuộc dự kiến vào đầu quý II/2020. Tổ chức đại hội Công đoàn Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều có chung một nhận định: Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật là mái nhà chung của các văn nghệ sỹ, là nơi ươm mầm cho các tác phẩm, cũng là sợi dây gắn kết giữa các văn nghệ sỹ trên cả nước với nhau cũng như với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Tầm quan trọng của Trung tâm và các Nhà sáng tác là rất lớn, mà nếu không có thì sẽ tạo ra một khoảng trống lớn không thể bù đắp. Các đại biểu cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc trong cơ sở vật chất cũng như thái độ phục vụ tại các Nhà sáng tác, đã luôn tạo những điều kiện tốt nhất để các văn nghệ sỹ sáng tác, nghiên cứu, làm việc. Số lượng tác phẩm đã được sáng tác tại các Nhà sáng tác là minh chứng cho sự thành công của việc tổ chức các trại sáng tác của Trung tâm. Các đại biểu cũng đề nghị Trung tâm tăng cường kết nối với các đơn vị xuất bản, để có thể hỗ trợ xuất bản các tác phẩm đã được sáng tác tại các Nhà sáng tác.

tongket2019 1 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trong năm 2019.

Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường thêm số lượng các trại sáng tác và khai thác thêm thế mạnh về văn học nghệ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, nghiên cứu, mở thêm trại sáng tác chuyên đề dành cho nữ; tăng tỉ lệ dự trại sáng tác cho các văn nghệ sỹ trẻ, văn nghệ sỹ là người dân tộc và văn nghệ sỹ nữ; văn nghệ sỹ dự trại sáng tác tác nên phân bố đầy đủ các thế hệ; tổ chức những buổi giao lưu, trao đổi về chuyên môn; mời chuyên gia thảo luận, nói chuyện chuyên đề, tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ trao đổi, học tập kinh nghiệm; có giải pháp nhằm tạo điều kiện, cơ hội, thu hút giới trẻ kế thừa hoạt động sáng tác.

Thứ trưởng khẳng định, cần phải chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩm. Đối với các loại hình sáng tác khác nhau, cần mở rộng không gian và thời gian sáng tác, đi thực tế, hoàn thiện và công bố tác phẩm, nhất là việc đưa tác phẩm ra công chúng để quảng bá rộng rãi. Thành quả của mỗi trại sáng tác phải được tổng kết, báo cáo, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sáng tạo của các ngành nghệ thuật, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm tăng cường mở rộng giao lưu, liên kết nhằm quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị của nước nhà tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế

Thay mặt toàn thể Trung tâm và các Nhà sáng tác, ông Huỳnh Văn Ngàn đã tiếp nhận các chỉ đạo của Thứ trưởng và hứa sẽ thực hiện tốt các chỉ đạo này, đồng thời cũng ghi nhận các góp ý đề xuất của các Hội văn học nghệ thuật, để đưa Trung tâm tiếp tục tiến lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Ông Huỳnh Văn Ngàn cũng cho biết, trong năm 2019, sự phối kết hợp giữa Trung tâm và các Hội văn học nghệ thuật Trung ương cũng như địa phương là rất tốt. Ngoài các trại thường niên, Trung tâm đã tập trung vào đầu tư phát triển các trại chuyên sâu để thu về các tác phẩm có chất lượng cao. Trong năm 2020, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật để quản lý hoạt động và nâng cao chất lượng sáng tác của văn nghệ sỹ. Trọng tâm đầu tư của năm 2020 sẽ là các trại chuyên sâu. Bên cạnh đó kịp thời nắm bắt, thống kê những tác phẩm của văn nghệ sỹ hoàn thành tại các Trại sáng tác nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tuyên truyền, quảng bá và công bố các tác phẩm theo định kỳ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý việc lưu trú của văn nghệ sỹ dự Trại sáng tác, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho văn nghệ sỹ sáng tác theo đúng định hướng văn hóa văn nghệ của Đảng.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này