Tổng hợp kết quả tổ chức Trại sáng tác năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (phần 2)

22. HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP. HẢI PHÒNG
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 29/3 – 13/4/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 57 tác phẩm (Văn học: 17 tác phẩm; Âm nhạc: 1 tác phẩm; Mỹ thuật: 13 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 23 tác phẩm; Sân khấu: 1 tác phẩm; Điện ảnh: 2 tác phẩm)
23.HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 4/9 – 13/9/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 19 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 46 tác phẩm (Văn học: 24 tác phẩm; Âm nhạc: 3 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 12 tác phẩm; Sân khấu: 2 tác phẩm)
Trong đó: Truyện ngắn: Anh em họ tác giả Mai Tiến Nghị, chùm truyện ngắn mini của tác giả Lã Thanh An; kịch bản sân khấu: Không thể nào quên của nhà biên kịch Nguyễn Đình Chi; tác phẩm nghiên cứu phê bình: Nguyễn Du và “Bắc hành tạp lục” của Trần Đắc Trung, Cô Tư Hồng - người phụ nữ khác lạ giữa chốn trần ai tác giả Trần Xuân Tuyết; các tác phẩm âm nhạc Vũng Tàu mưa đêm, Vũng Tàu thành phố biển xanh của nhạc sĩ Phạm Hồng Nhân; tác phẩm mỹ thuật: Một góc bãi Sau của Trần Thiện Dũng, Căn phòng họa sĩ của Nguyễn Minh Cường, Bến Dinh của Vũ Xuân Dương; ảnh: Ngàn xưa để lại họa sĩ Đinh Cường Quang, Ươm mầm họa sĩ Trần Duy Cát, Góc thành phố Vũng Tàu họa sĩ Trần Văn Sâm đã được đăng trên tạp chí Văn Nhân.
24. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÀO CAI
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang
Thời gian: 16/9 – 30/9/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 14 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 174 tác phẩm (Văn học: 148 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 15 tác phẩm; Văn học dân gian: 2 tác phẩm)
25. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐIỆN BIÊN
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 7 – 21/8/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 50 tác phẩm (Văn học: 20 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 12 tác phẩm; Văn học dân gian: 2 tác phẩm; Sân khấu: 1 tác phẩm; Văn học dân tộc thiểu số: 15 tác phẩm)
Trong đó: 01 tác phẩm ký, 07 tác phẩm thơ đã đăng trên tạp chí của Hội VHNT Điện Biên. Tập thơ Bếp lửa sàn và nghiên cứu dân gian Các bài hát dân gian học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được in ấn.
26. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 16 – 30/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 63 tác phẩm (Văn học: 50 tác phẩm; Âm nhạc: 2 tác phẩm; Mỹ thuật: 6 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 3 tác phẩm; Sân khấu: 2 tác phẩm)
Trong đó: Tác phẩm văn học Vùng xoáy đã phát hành, 02 tác phẩm mỹ thuật tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực III, 02 tác phẩm ảnh tham gia Liên hoan Nhiếp ảnh miền núi phía Bắc. 04 tác phẩm văn học, phê bình tiểu luận, bút ký đã đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và báo Phú Thọ. 01 kịch ngắn tham dự hội diễn ngành Y tế Phú Thọ năm 2019
27. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THANH HÓA
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 5 – 19/9/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 34 tác phẩm (Văn học: 6 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 2 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 15 tác phẩm; Điện ảnh: 1 tác phẩm; Sân khấu: 1 tác phẩm; Văn học dân gian: 2 tác phẩm; Múa: 1 tác phẩm)
28. HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ TĨNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Tam Đảo
Thời gian: 11 – 25/4/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 73 tác phẩm (Văn học: 71 tác phẩm; Âm nhạc: 2 tác phẩm)
29. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG BÌNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 14 – 28/9/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 36 tác phẩm (Văn học: 27 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm)
30. LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT THỪA THIÊN HUẾ
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 3 – 17/5/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 88 tác phẩm (Văn học: 25 tác phẩm; Âm nhạc: 12 tác phẩm; Mỹ thuật: 23 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 27 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm)
31. LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT TP. ĐÀ NẴNG
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 10 – 24/5/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 12 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 65 tác phẩm (Văn học: 27 tác phẩm; Âm nhạc: 6 tác phẩm; Mỹ thuật: 2 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 28 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm; Múa: 1 tác phẩm)
Trong đó: Một số tác phẩm thơ, nhạc, ảnh nghệ thuật của văn nghệ sĩ đã được in trên tạp chí Non Nước, tạp chí LaBiang. Công trình khảo cứu Lễ cúng xóm ở Quảng Nam của tác giả Hoàng Hà Giang, bút ký Những người thất bại sâu sắc của nhà văn Thái Bá Lợi sẽ xuất bản vào năm 2020. Bên cạnh đó, 02 tác phẩm Thác ngàn và Đà Lạt ngàn hoa của họa sĩ Trần Thị Cúc sẽ tham dự triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tháng 12/2019
32. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG NAM
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang
Thời gian: 1 – 15/12/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 66 tác phẩm (Văn học: 22 tác phẩm; Âm nhạc: 3 tác phẩm; Mỹ thuật: 10 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 16 tác phẩm; Văn học dân gian: 7 tác phẩm; Văn học dân tộc thiểu số: 3 tác phẩm)
33. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Tam Đảo
Thời gian: 16 – 30/10/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 22 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 74 tác phẩm (Văn học: 40 tác phẩm; Âm nhạc: 9 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 20 tác phẩm)
34. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang
Thời gian: 1 – 15/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 47 tác phẩm (Văn học: 23 tác phẩm; Âm nhạc: 5 tác phẩm; Mỹ thuật: 4 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 10 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm; Văn học dân tộc thiểu số: 4 tác phẩm)
Trong đó: Tác phẩm thuộc thể loại văn học của các tác giả Trần Quang Khanh, Nguyễn Hữu Duyên, Đào Viết Bửu, Thiên Nga Sô Zuôn, Ngô Văn Cư, Nguyễn Thị Phụng; ca khúc của nhạc sĩ Trần Minh Phúc; ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Phan Minh Cẩn và tranh của các họa sĩ Nguyễn Đình Lữ, Nguyễn Xuân Quang đã in trên tạp chí văn nghệ Bình Định.
35. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NINH THUẬN
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang
Thời gian: 16 – 30/4/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 108 tác phẩm (Văn học: 73 tác phẩm; Âm nhạc: 5 tác phẩm; Mỹ thuật: 1 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 20 tác phẩm; Văn học dân tộc thiểu số: 9 tác phẩm)
Trong đó: 15 tác phẩm đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận và 02 tác phẩm đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Nha Trang.
36. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH THUẬN
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 16 – 30/8/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 92 tác phẩm (Văn học: 70 tác phẩm; Âm nhạc: 10 tác phẩm; Mỹ thuật: 6 tác phẩm; Sân khấu: 1 tác phẩm; Văn học dân gian: 5 tác phẩm)
Trong đó: 07 tác phẩm thuộc thể loại văn học và 03 tác phẩm âm nhạc đã được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận số 211, tháng 9+10, phát hành ngày 20/10/2019.
37. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT KON TUM
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 17 – 31/5/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 14 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 82 tác phẩm (Văn học: 63 tác phẩm; Âm nhạc: 3 tác phẩm; Mỹ thuật: 1 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 10 tác phẩm)
38. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐĂK NÔNG
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đại Lải
Thời gian: 16 – 31/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 65 tác phẩm (Văn học: 35 tác phẩm; Âm nhạc: 1 tác phẩm; Mỹ thuật: 2 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 27 tác phẩm)
Trong đó: 27 tác phẩm VHNT được đăng tải trên tạp chí Nậm Nung, trong đó có tác phẩm mỹ thuật Hoa nắng bên thềm của họa sĩ Vũ Xuân Quỳnh được chọn treo tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 24 và được giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
39. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH PHƯỚC
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Nha Trang
Thời gian: 1 – 15/11/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 187 tác phẩm (Văn học: 166 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 12 tác phẩm)
40. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 18/9 – 2/10/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 97 tác phẩm (Văn học: 27 tác phẩm; Âm nhạc: 14 tác phẩm; Mỹ thuật: 8 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 28 tác phẩm; Sân khấu: 12 tác phẩm)
41. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT GIA LAI
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 17 – 31/5/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 12 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 50 tác phẩm (Văn học: 41 tác phẩm; Mỹ thuật: 7 tác phẩm; Văn học dân gian: 2 tác phẩm)
Trong đó: 1 truyện ngắn, 1 tác phẩm lý luận phê bình, 10 tác phẩm thơ được đăng tải trên các báo, tạp chí; có 3 tác phẩm đạt hạng B, 1 tác phẩm hạng C và 1 tác phẩm hạng D trong bình chọn đầu tư sáng tạo văn học nghệ thuật 2019 của Hội văn học nghệ thuật Gia Lai.
42. HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG THÁP
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đại Lải
Thời gian: 1 – 15/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 59 tác phẩm (Văn học: 6 tác phẩm; Âm nhạc: 3 tác phẩm; Mỹ thuật: 15 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 32 tác phẩm; Sân khấu: 2 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm)
Trong đó: 59 tác phẩm đều được đăng tải trên báo Văn nghệ Đồng Tháp
43. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BẾN TRE
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 2 – 14/11/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 69 tác phẩm (Văn học: 25 tác phẩm; Âm nhạc: 11 tác phẩm; Mỹ thuật: 2 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 24 tác phẩm; Sân khấu: 4 tác phẩm; Văn học dân gian: 3 tác phẩm)
44. LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CẦN THƠ
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 1 – 15/11/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 68 tác phẩm (Văn học: 14 tác phẩm; Âm nhạc: 6 tác phẩm; Mỹ thuật: 13 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 15 tác phẩm; Sân khấu: 14 tác phẩm; Văn học dân gian: 5 tác phẩm)
45. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẬU GIANG
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 4 – 18/12/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 64 tác phẩm (Văn học: 29 tác phẩm; Âm nhạc: 6 tác phẩm; Mỹ thuật: 4 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 16 tác phẩm; Sân khấu: 9 tác phẩm)
46. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BẮC KẠN
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 7 – 21/10/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 85 tác phẩm (Văn học: 62 tác phẩm; Mỹ thuật: 8 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 15 tác phẩm)
47. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐẮC LẮK
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Vũng Tàu
Thời gian: 30/10 – 13/11/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 27 tác phẩm (Văn học: 8 tác phẩm; Âm nhạc: 2 tác phẩm; Mỹ thuật: 2 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 10 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm)
48. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HOÀ BÌNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
Thời gian: 5 – 19/9/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 77 tác phẩm (Văn học: 44 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 10 tác phẩm; Sân khấu: 2 tác phẩm; Văn học dân gian: 9 tác phẩm; Múa: 3 tác phẩm)
Trong đó: 03 tác phẩm văn học, 02 tác phẩm VHDG, 02 tác phẩm mỹ thuật, 02 tác phẩm nhiếp ảnh và 01 tác phẩm âm nhạc đã được đăng trên báo Văn nghệ Hòa Bình số tháng 4 và 5 năm 2019
49. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CAO BẰNG
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Lạt
-         Thời gian: 1 – 15/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 52 tác phẩm (Văn học: 17 tác phẩm; Âm nhạc: 8 tác phẩm; Mỹ thuật: 6 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 21 tác phẩm)
50. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NINH BÌNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đại Lải
Thời gian: 14 – 28/10/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 15 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 81 tác phẩm (Văn học: 81 tác phẩm)
Trong đó: Tác phẩm văn học của các tác giả Phạm Thị Duyên, Nguyễn Khắc Thiệu và Ninh Đức Hậu dự kiến xuất bản vào quý I năm 2020.
51. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 11 – 21/3/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 20 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 59 tác phẩm (Văn học: 18 tác phẩm; Âm nhạc: 4 tác phẩm; Mỹ thuật: 10 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 26 tác phẩm; Sân khấu: 1 tác phẩm; Văn học dân gian: 1 tác phẩm; Kiến trúc: 1 tác phẩm)
Trong đó: Đã có 06 tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác được đăng tải trên tạp chí Văn nghệ Thái Bình.
52. HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT KHÁNH HOÀ
Số lượng: 1 Trại sáng tác
-         Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Nhà sáng tác Đà Nẵng
Thời gian: 02 – 16/5/2019
Tổng số văn nghệ sỹ dự trại: 13 văn nghệ sỹ
Tổng số tác phẩm: 52 tác phẩm (Văn học: 41 tác phẩm; Âm nhạc: 5 tác phẩm; Nhiếp ảnh: 4 tác phẩm; Văn học dân gian: 2 tác phẩm;)
Trong đó: 01 truyện dịch, 03 truyện ngắn và 06 bài thơ; 02 bản nhạc; 01 nghiên cứu văn nghệ dân gian đã in trên tạp chí Nha Trang. 04 tác phẩm ảnh tham gia Triển lãm nhiếp ảnh Khánh Hòa.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này