BÀI VIẾT MỚI

Kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                                      

                                                                                          

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC
STT Họ và tên thí sinh Ngày,tháng, năm sinh Số báo danh Vị trí thi tuyển                                                        Kết quả điểm  
Môn Viết kiến thức chung Môn Viết kiến thức chuyên ngành Môn Thực hành chuyên ngành
(hệ số 2)
Ngoại ngữ Tin học Tổng điểm
(4+5+6)
 
 
1 2 4 5 6 7 8 9  
1 Vũ Hồng Hạnh 03/02/1986 CV03 Chuyên viên Kế hoạch Văn phòng Trung tâm 76 76 162 Miễn 76 314  
2 Lê Minh Hằng 15/10/1991 CV06 Chuyên viên Hành chính Văn phòng Trung tâm 50 81 126 76 68 257  
3 Đỗ Thị Hồng 21/12/1982 CV04 Chuyên viên Hành chính Nhà Sáng tác Đại Lải 83 73 130 78 92 286  
4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/08/1989 CV02 Chuyên viên Hành chính Nhà Sáng tác Tam Đảo 78 73 166 76 100 317  
5 Dương Nguyễn Minh Quân 24/11/1983 CV11 Chuyên viên Quản trị Nhà Sáng tác Tam Đảo 67 89 154 69 Miễn 310  
6 Dương Thùy Linh 16/11/1994 CV07 Chuyên viên Hành chính Nhà Sáng tác Tam Đảo 13 29 138 50 72 180  
7 Huỳnh Đức Hoàng 15/8/1986 CV05 Chuyên viên Quản trị Nhà Sáng tác Đà Nẵng 76 81 158 70 96 315  
8 Huỳnh Hà Quỳnh Châu 16/01/1991 CV01 Chuyên viên Hành chính Nhà Sáng tác Đà Nẵng 50 74 142 69 92 266  
9 Đỗ Thị Thúy Nga 09/08/1981 CV08 Chuyên viên Hành chính Nhà Sáng tác Nha Trang 80 75 158 78 96 313  
10 Hoàng Văn Nhân 02/07/1983 CV09 Chuyên viên Quản trị Nhà Sáng tác Đà Lạt  75 79 146 76 Miễn 300  
11 Trương Quý Ngọc 07/01/1984 CV10 Chuyên viên Quản trị Nhà Sáng tác Đà Lạt  36 50 106 50 Miễn 192  
12 Nguyễn Quỳnh Thu Trang 19/08/1989 KT04 Kế toán viên Nhà sáng tác Đại Lải 73 95 186 72 92 354  
13 Đinh Thị Lý 21/11/1992 KT02 Kế toán viên Nhà sáng tác Đại Lải 28,5 30 50 31 56 108,5  
14 Trần Vũ Trọng Hòa 03/10/1991 KT01 Kế toán viên Nhà sáng tác Tam Đảo 62,5 94 182 70 100 338,5  
15 Võ Huỳnh Hữu Trí 13/04/1992 KT05 Kế toán viên Nhà sáng tác Đà Nẵng 84 95 182 63 100 361  
16 Trần Thị Hồng Lý 20/09/1989 KT03 Kế toán viên Nhà sáng tác Vũng Tàu 83 94 186 Miễn 96 363  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này