Kết luận của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật về triển khai công tác tháng 11/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                                      

                                                                                           Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2017 

THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật
Về  triển khai công tác tháng 11/2017
------------------------------------------------

Ngày 10 tháng 11 năm 2017 Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý các Phòng chức năng đã họp đánh giá công tác tháng 10 và dự kiến triển khai công tác nhiệm vụ trong tháng 11/2017.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí dự họp, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật kết luận một số nhiệm vụ triển khai Tháng 11/2017 như sau:

1.Tình hình thiệt hại cơn bão số 12 gây ra tại Nhà sáng tác Nha Trang:

          Ngày 04/11/2017 (từ 4 giờ đến 14 giờ) cơn bão số 12 có cường độ rất mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, kèm theo mưa lớn đã đổ bộ vào thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Nhà sáng tác Nha Trang do vị trí nằm cạnh bờ biển là tâm điểm của bão đi qua, do vậy khi bão đến với sức gió giật cấp 15 nên cơ sở vật chất của Nhà sáng tác Nha Trang đã bị tàn phá, thiệt hại rất nặng nề, mặc dù trước đó Nhà Sáng tác Nha Trang có phương án phòng chống cơn bão bằng cách giằng níu buộc chặt, che chắn, chống đỡ những nơi xung yếu nhất nhưng do cường độ cơn bão quá mạnh nên mọi biện pháp đều không có hiệu quả; Thống kê sơ bộ những thiệt hại như sau:
- Toàn bộ phần mái ngói tầng 3, tầng 5 đều bị tốc mái.
- Toàn bộ trần thạch cao nhà 3 tầng (khu hội trường, hành lang), nhà 5 tầng (các phòng 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 và hành lang do nước mưa từ mái ngói chảy xuống nên bị sập hoàn toàn.
- Khung cửa, cửa kính khoảng 70m2 đều bị bay, vỡ kính, dập nát.
- Hệ thống điện và ánh sáng khu tầng 3 và các phòng tầng 5 bị hư hỏng toàn bộ.
- Hệ thống thiết bị như  ti vi, tủ lạnh, điều hòa trong 7 phòng tầng 5 đều bị nước mưa chảy vào nên bị hư hỏng nặng.
- Thang máy do nước tràn qua sàn chảy vào hố thang nên ngập toàn bộ.
- Hệ thống cây cảnh bên ngoài khuôn viên do bão giật nên bị đổ vỡ toàn bộ.

Để kịp thời khắc phục tình trạng thời tiết mưa bão bất thường xảy ra và cũng để động viên tinh thần anh em Nhà sáng tác Nha Trang, đồng chí Giám đốc Trung tâm Huỳnh Văn Ngàn và đồng chí Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Phạm Thị Hạnh đã thực hiện chuyến công tác tại Nhà sáng tác Nha Trang từ ngày 05 tháng 11 năm 2017. Ngay trong chuyến công tác, đồng chí Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Kế hoạch Tài chính về những thiệt hại của cơn bão số 12 đồng thời đề nghị phê duyệt kế hoạch sửa chữa gấp Nhà Sáng tác Nha Trang nhằm khắc phục tình trạng thiệt hại hiện nay để anh chị em Nhà Sáng tác ổn định công việc.

2. Công tác hoạt động sáng tác
- Thông báo Kế hoạch sáng tác năm 2018 đến các Hội Văn học nghệ thuật.
- Tập hợp, thống kê, phân bổ kế hoạch sáng tác năm 2018 trình Bộ phê duyệt.
 
3. Công tác Tổ chức Hành chính:
- Hoàn thiện Báo cáo Bộ về Quy hoạch cán bộ, quản lý, lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025;
- Hoàn thiện Báo cáo số lượng Cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;
- Hoàn thiện Báo cáo Bộ về Tinh giản biên chế năm 2017;
- Theo dõi phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức để ký Hợp đồng lao động cho các thí sinh trúng tuyển;
- Theo dõi việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Nhà Sáng tác Đà Lạt;
- Bố trí một số cán bộ đi học chuyên môn nghiệp vụ.
 
4. Công tác Xây dựng Cơ bản:
- Triển khai các gói thầu Cây xanh, Trạm điện tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng ;
- Triển khai việc lập báo cáo dự toán sửa chữa, báo cáo Bộ  phê duyệt kinh phí năm 2018 của Nhà Sáng tác Vũng Tàu, Nhà Sáng tác Đà Lạt;
- Triển  khai phê duyệt kinh phí sửa chữa sau cơn bão số 12 tại Nhà Sáng tác Nha Trang .
- Trình Bộ phê duyệt Dự toán kinh phí triển khai Đề án Công bố tác phẩm.
 
5. Triển khai Đề án Công bố tác phẩm vào ngày 30/11/2017, gồm 03 nội dung chính:
          5.1. Đêm Công bố tác phẩm;
          5.2. Trưng bày Triển lãm;
          5.3. Tổ chức Hội thảo;
5.1. Đêm Công bố tác phẩm: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn tất các công việc trước ngày 24/11/2017:
- Báo cáo kết quả sáng tác trong 02 năm 2015-2016;
- Thống kê các tác phẩm được giải, không được giải;
- Họp Ban Tổ chức ngày 15/11/2017 để thông qua: Nội dung, đề tài 02 cuốn sách, tác phẩm, tác giả đề nghị Bộ khen thưởng.
- Trình Bộ phê duyệt những tác phẩm xuất sắc để khen thưởng;
- Tổ chức và chuẩn bị nội dung họp về việc công bố tác phẩm;
- Liên hệ Nhà Xuất bản Quân đội để hoàn thiện in hai cuốn sách;
- Hoàn thiện bộ phim về hoạt động của văn nghệ sỹ tại các Nhà Sáng tác;
- Liên hệ Nhà Hát Lớn: chuẩn bị cơ sở vật chất và nội dung cho Đêm Công bố, địa điểm Trưng bày, Triển lãm,  Hội trường tổ chức Hội thảo, dự toán kinh phí;
- Làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính: phê duyệt kinh phí cho Đề án;
- Chuẩn bị nơi ở cho Đại biểu ở xa về dự Hội nghị;
- Hoàn tất kịch bản chi tiết Đêm Công bố;
- Hoàn tất kịch bản chi tiết chương trình Trưng bày triển lãm;
- Hoàn tất kịch bản chi tiết chương trình Hội thảo;
- Chuẩn bị kịch bản tổng duyệt vào sáng ngày 30/11/2017.
5.2. Trưng bày, Triển lãm
- Chuẩn bị tư liệu để trưng bày các loại hình nghệ thuật: Văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Điện ảnh, Múa, Kiến trúc
5.3. Tổ chức Hội thảo:
-  Chuẩn bị đề dẫn Hội thảo;
-  Liên hệ đặt hàng Tham luận Hội thảo;
 
6. Phân công trách nhiệm cụ thể:
- Về triển khai các nhiệm vụ chung đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng tùy theo chức năng , nhiệm vụ đã được phân công tích cực triển khai có hiệu quả. Riêng việc thực hiện Đề án Công bố tác phẩm được phân công cụ thể như sau:
a. Đồng chí Huỳnh Văn Ngàn: theo dõi, chỉ đạo chung Đề án, trực tiếp chịu trách nhiệm một số việc sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động sáng tác trong hai năm 2015-2016
- Chuẩn bị nội dung, đề tài để phát hành hai cuốn sách; tác phẩm, tác giả đề nghị Bộ khen thưởng để thông qua Ban Tổ chức.
- Dự kiến khách mời đêm Công bố
- Đề dẫn Hội thảo và dự kiến khách mời dự Hội thảo.
b. Đồng chí Trần Mạnh Cường: triển khai các nhiệm vụ sau:
- Tổng đạo diễn chương trình Đêm Công bố tác phẩm tại Nhà hát Lớn Hà Nội;
- Hoàn tất kịch bản chi tiết chương trình Đêm Công bố;
- Liên hệ để mời người dẫn chương trình, ca sỹ biểu diễn và văn nghệ sỹ giao lưu trong đêm công bố tác phẩm;
- Chuẩn bị kịch bản tổng duyệt vào sáng ngày 30/11/2017;
- Kiểm tra, hoàn thiện để phát hành bộ phim phóng sự về hoạt động của văn nghệ sỹ tại các Nhà Sáng tác.
c. Phòng Hành chính Tổ chức:
Đồng chí Hạnh, Trưởng phòng triển khai, phân công thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Trình Bộ tặng bằng khen cho những tác phẩm, tác giả tiêu biểu đã sáng tác tại các Nhà Sáng tác trong hai năm 2015-2016 (đ/c Nga)
- Liên hệ và chuẩn bị nội dung họp báo (đ/c Nga)
- Liên hệ Văn phòng Bộ ký Giấy mời Đại biểu (đ/c Nga)
- In, phát hành Giấy mời Đại biểu (đ/c Phong + Phương + Hạnh).
- Dự kiến khách mời văn nghệ sỹ dự: Đêm Công bố, Hội thảo, Trưng bày Triển lãm (đ/c Ngàn + đ/c Hạnh).
- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, chuẩn bị công cụ, dụng cụ, cơ sở vật chất cho việc trưng bày, Triển lãm, Hội thảo (đ/c Phong + đ/c Phương).
d. Phòng Kế hoạch Tài vụ:
- Đồng chí Hoàn, Trưởng phòng triển khai, phân công thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Chuẩn bị kinh phí để chi cho các hoạt động của Đề án (đ/c Nhung).
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất cho văn nghệ sỹ, Đại biểu ở xa về dự Hội nghị (đ/c Hoàn + Nhung).
+ Làm việc với Nhà hát Lớn chuẩn bị dự toán chi cho Đêm Công bố tác phẩm, Hội thảo, Trưng bày, Triển lãm (đ/c Hoàn + Nhung).
- Thống kê các Hội Văn học nghệ thuật báo cáo kết quả hoạt động sáng tác năm 2015-2016 (đ/c Xuân)
- Thống kê những tác phẩm đã xuất bản, những tác phẩm được giải của các Hội Văn học nghệ thuật (đ/c Xuân)
-  Thống kê những tác phẩm các Hội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng (đ/c Xuân).
 
 
* Trên đây là Kết luận của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật trong việc thực hiện kế hoạch công tác chung của toàn đơn vị. Đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng chức năng và cán bộ viên chức phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nêu trên.

                                           GIÁM ĐỐC

               

                                       Huỳnh Văn Ngàn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này