Họp tổ chức cơ cấu cán bộ cấp phòng của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 30/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã diễn ra cuộc họp về tổ chức cơ cấu cán bộ cấp phòng của Trung tâm.

Chủ trì cuộc họp là ông Huỳnh Văn Ngàn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật. Thành phần tham dự gồm toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, cũng như ý kiến chỉ đạo của Bộ, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã hợp nhất hai phòng Hành chính tổng hợp và Kế hoạch tài vụ thành phòng Hành chính tổng hợp với Trưởng phòng là bà Phạm Thị Hạnh. Bên cạnh đó, theo quyết định 2656/QĐ-BVHTTDL về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm, hiện nay Trung tâm đã thành lập một phòng chức năng mới là phòng Hỗ trợ hoạt động sáng tác. Từ đó, nhiệm vụ cấp thiết đề ra là cần bổ sung các cán bộ đủ năng lực, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng đang khuyết, nhằm ổn định và phát triển các phòng theo đúng chức năng và nhiệm vụ mới được giao.
 
hopcanbophongthang8 2018
Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Văn Ngàn rất phấn khởi và vui mừng khi đã lựa chọn được những cán bộ tốt, có năng lực, có khả năng phát triển và có tín nhiệm cao vào các vị trí lãnh đạo tại Trung tâm. Ông yêu cầu phòng Hành chính tổng hợp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị để trao quyết định bổ nhiệm chính thức trong thời gian đầu tháng 9/2018.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này