BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác tháng 6-2024 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Hội văn học nghệ thuật Cần Thơ 05-14/06
II NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Trung tâm NCBT&PHVH Dân tộc khu vực đồng bằng Bắc bộ 01-15/06
TRẠI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
1 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – 02 văn nghệ sĩ
III NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội văn học nghệ thuật Bắc Giang 01-10/06
IV NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Tạp chí văn nghệ quân đội 06-15/06
V NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 03-07/06
2 Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 20-29/06

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này