BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác trong tháng 7-2024 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam 05-09/07
II NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội văn học nghệ thuật Hưng Yên 20-29/07
TRẠI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
1 Hoạ sỹ Nguyễn Hải Nghiêm 20/07-03/08
III NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc 10-19/07
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Điện ảnh Hà Nội 21-30/07
TRẠI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam – 02 văn nghệ sỹ 20/07-03/08
V NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Điện ảnh Việt Nam 08-17/07
2 Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 25/07-03/08

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này