BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác trong tháng 5/2023 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ 
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định Tháng 5 08-22 QĐ số 45 ngày 11/4
III NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
4 Hội Nhà văn Việt Nam Tháng 5 05-19 QĐ 50 ngày 17/4
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
3 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Tháng 5 05-19 QĐ số 59 ngày 24/4
V NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
5 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Tháng 5 5-19/5 QĐ số 56 ngày 21/4
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU   
 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Tháng 5 06 VNS QĐ số 57 ngày 21/4
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
3 Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Tháng 5 05-19 QĐ số 55 ngày 20/4
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
4 Hội Điện ảnh Việt Nam Tháng 5 05-19 QĐ số 58 ngày 24/4
5 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai Tháng 5 20/5-03/6 QĐ số 53 ngày 17/4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này