Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức chương trình “Công bố các tác phẩm và các công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu đã được sáng tác tại các Nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ văn học nghệ thuật tổ chức trong hai năm 2015 – 2016”

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này