Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

Ngày 12/1, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Nhà sáng tác Tam Đảo.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Huỳnh Văn Ngàn - giám đốc; ông Kiều Khánh Hội - phó giám đốc, lãnh đạo các Nhà sáng tác trực thuộc, các trưởng, phó phòng chức năng và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

hoinghitongket20162
Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị tập trung đánh giá hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và các Nhà sáng tác trực thuộc trong năm 2016. Theo đó, năm 2016 là năm tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 20120. Trong tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật vẫn có những bước phát triển mới, khẳng định ý nghĩa, vị trí, vai trò của đơn vị đối với xã hội. Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, kịp thời từ ban lãnh đạo Trung tâm trong suốt năm 2016, các Nhà sáng tác đã triển khai có hiệu quả và đạt được kết quả đáng khích lệ trong các nhiệm vụ được giao: tổ chức tốt kế hoạch mở các Trại sáng tác, tăng cường hoạt động sự nghiệp có thu, ổn định tổ chức, quản lý tốt cơ sở vật chất..; đồng thời luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm và các Nhà sáng tác. Đặc biệt, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ, phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội liên hiệp văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, nhờ đó công tác tổ chức các Trại sáng tác từng bước được đổi mới và đã đạt được những kết quả tốt về nội dung các tác phẩm văn học nghệ thuật. Kết thúc năm 2016, đã có 66 Trại sáng tác được tổ chức, có 995 văn nghệ sỹ đã tham gia sáng tác trong tổng số 14052 ngày với 2726 tác phẩm với nhiều thể loại được hoàn thành.
 
Cũng trong năm 2016, với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ chức năng, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã xây dựng mới và đưa vào hoạt động thêm một Nhà sáng tác Đà Nẵng; hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện tại năm Nhà sáng tác để phục vụ văn nghệ sỹ và khách du lịch…Nhà sáng tác Cần Thơ cũng đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để tiến hành thi công xây dựng.
 
hoinghitongket20161
Ông Kiều Khánh Hội, Phó giám đốc Trung tâm HTSTVHNT phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các Nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm cũng đã báo cáo các mặt hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động cho năm 2017. Các đồng chí lãnh đạo các Nhà sáng tác đã nêu ra các điểm tích cực cũng như khó khăn của từng Nhà sáng tác và đưa ra một số ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị với Trung tâm nhằm nâng cao công tác phục vụ văn nghệ sỹ tại các Nhà sáng tác.
 
Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã đề ra các phương hướng hoạt động, triển khai công tác trong năm 2017: Đổi mới hình thức tổ chức Trại sáng tác theo chuyên ngành, theo vùng, theo chiều sâu; phối hợp với các Hội văn học nghệ thuật để quản lý và nâng cao chất lượng sáng tác của các văn nghệ sỹ; nắm bắt, thống kê các tác phẩm đã sáng tác tại các Nhà sáng tác, chuẩn bị mọi điều kiện để cho việc công bố tác phẩm vào cuối năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm tốt việc quản lý lưu trú của văn nghệ sỹ, đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho văn nghệ sỹ sáng tác theo đúng định hướng về công tác văn hóa văn nghệ của Đảng…; tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, đồng thời từng bước cải tạo, nâng cấp để phục vụ tốt nhất cho văn nghệ sỹ.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được và khuyến khích phát triển trong các năm tới, Ban lãnh đạo Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn Trung tâm và các Nhà sáng tác với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” do thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm và các Nhà sáng tác hăng hái thi đua khắc phục khó khăn, phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này