Quyết định về việc ban hành kế hoạch sáng tác 2018 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Media

Quyết định về việc ban hành kế hoạch sáng tác năm 2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này