Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2018 Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 15/3/2018, tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2018 Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối: Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội; Khu liên hợp Thể thao Quốc gia; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng miền Bắc; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên cùng các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

hoinghithidua2018
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và phổ biến nội dung phong trào thi đua do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát động năm 2018.Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật được bầu làm Khối trưởng; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Khối phó.

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho Dự thảo Quy chế thi đua và kế hoạch hoạt động của Khối trong năm 2018. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã ký kết bảo giao ước Thi đua năm 2018 với 08 nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cơ quan đoàn kết nội bộ không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCSHCM. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016 - 2020).

2. Xây dựng Đảng bộ (Chi bộ) và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của cấp trên; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

3. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; cụ thể hoá các nhiệm vụ chính trị bằng các chương trình hoạt động cụ thể, thông qua hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và thể dục thể thao của Khối, các hoạt động khác do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời uốn nắn những biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các chế độ tài chính khác theo đúng quy định, hướng dẫn của Nhà nước. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

5. Thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện các nội dung phong trào thi đua do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

6. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định những thành tựu vĩ đại của đất nước đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước các thời kỳ để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

7. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm hiểu và tăng cường các hoạt động giao lưu trong Khối.

8. Đảm bảo chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2018 với từng đơn vị cụ thể.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

hoinghithidua2018 1
Ông Huỳnh Văn Ngàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Khối trưởng đọc báo cáo tại Hội nghị
 
hoinghithidua2018 2
Ông Đỗ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội phát biểu ý kiến
 
hoinghithidua2018 3
Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến
 
hoinghithidua2018 4
Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu ý kiến

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này