BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN   THỜI GIAN GHI CHÚ 
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Long An 22/9-06/10 QĐ 126 ngày 08/8
2 Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân 06-20/9 QĐ 120 ngày 03/8
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Đạo diễn Đường Minh Giang (Hội Sân khấu) 22/9-6/10 QĐ 70 ngày 01/6 và 118 ngày 02/8
2 Ông Bùi Xuân Thanh (Hội Vĩnh Phúc) 16-30/9 Số 134 ngày 29/8
3 Ông Nguyễn Nhuận Hồng Phương (Hội Vĩnh Phúc) 16-30/9
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai 06-20/9 QĐ116 ngày 01/8
III NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
4 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 06-20/9 QĐ 120 ngày 02/8
5 Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 22/9-06/10 QĐ 121 ngày 02/8
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
6 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang 06-20/9 QĐ 117 ngày 01/8
V NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
6 Hội Điện ảnh Việt Nam 06-15/9 QĐ số 128 ngày 16/8
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
7 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long 15-29/9 QĐ 108 ngày 18/7
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
4 Ông Nguyễn Văn Cường (Hội Mỹ thuật Việt Nam) 15-29/9 QĐ số 122 ngày 02/8
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
8 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 19-25/9 Số 133 ngày 29/8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này