Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 12/2019

Trong tháng 12/2019, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật  tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 12 NĂM 2019

STT

Tên Hội VHNT

Địa điểm

Khai mạc

Bế mạc

TRẠI THƯỜNG NIÊN

1

Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang

Vũng Tàu

04/12

18/12

2

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam

Nha Trang

01/12

15/12

I. Nhà sáng tác Nha Trang:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SĨ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(01/12/2019 - 15/12/2019)
(Quyết định số: 246/QĐ - TTHTSTVHNT  ngày 23  tháng 9 năm 2019)

STT

Họ và tên văn nghệ sỹ

Chuyên ngành

Năm sinh

Dân tộc

1

Phan Chín

Văn học

1974

Kinh

2

Lê Trâm

Văn học

1956

Kinh

3

Phạm Tấn Dũng

Văn học

1962

Kinh

4

Nguyễn Bá Hòa

Văn học

1955

Kinh

5

Nguyễn Chiến

Văn học

1956

Kinh

6

Hồ Xuân Hương

Âm nhạc

1957

Kinh

7

Lê Xuân Bá

Âm nhạc

1963

Kinh

8

Huỳnh Châu

Nhiếp ảnh

1950

Kinh

9

Trần Tấn Vịnh

Nhiếp ảnh

1965

Kinh

10

Nguyễn Điện Ngọc

Nhiếp ảnh

1956

Kinh

11

Phạm Thị Hải Điều

VHDTTS

1984

Kinh

12

Bùi Xuân Thanh

Mỹ thuật

1957

Kinh

13

Nguyễn Ba

Mỹ thuật

1963

Kinh

14

Nguyễn Đức Minh

VHDG

1951

Kinh

15

Lê Trường Long

Văn học

1966

Kinh

II. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

 
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẬU GIANG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(04/12/2019 - 18/12/2019)
(Quyết định số:270 /QĐ - TTHTSTVHNT  ngày 16 tháng 10 năm 2019)

STT

Họ và tên văn nghệ sỹ

Chuyên ngành

Năm sinh

Dân tộc

1

Lê Văn Hồng

Văn học

1960

Kinh

2

Phạm Uy Tín

Nhiếp ảnh

1957

Kinh

3

Phùng Thiện Sang

Nhiếp ảnh

1975

Kinh

4

Huỳnh Thị Nguyệt

Văn học

1956

Kinh

5

Đặng Văn Ấu

Văn học

1951

Kinh

6

Lê Văn Tư

Văn học

1952

Kinh

7

Trần Đông

Văn học

1961

Kinh

8

Nguyễn Ngọc Thảo

Sân khấu

1972

Kinh

9

Nguyễn Văn Tám

Sân khấu

1969

Kinh

10

Nguyễn Văn Đông

Sân khấu

1963

Kinh

11

Nguyễn Anh Mỹ

Văn học

Kinh

12

Đỗ Lập

Âm nhạc

1946

Kinh

13

Bùi Quang Thông

Âm nhạc

1958

Kinh

14

Nguyễn Đức Vận

Mỹ thuật

1964

Kinh

15

Nguyễn Hoàng Dũng

Mỹ thuật

1969

Kinh

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này