Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 3/2020

Trong tháng 3/2020, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 3 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Hội liên hệp Văn học nghệ thuật Nghệ An Vũng Tàu 02/03 16/03
2 Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn Vũng Tàu 17/03 31/03
3 Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi Đà Lạt 17/03 31/03
4 Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước Đà Nẵng 02/03 16/03
5 Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên Đà Nẵng 17/03 31/03
TRẠI CHUYÊN SÂU
1 Nhà văn Nguyễn Khắc Khuê Đà Lạt 02/03 21/03

I. Nhà sáng tác Đà Lạt:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(02/03/2020 - 21/03/2020)
(Quyết định số 31 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 04 tháng 2 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Khắc Khuê Văn học Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(17/3/2020 - 31/3/2020)
(Quyết định số:48/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 24 tháng 02 năm 2020)

STT Họ và tên               văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Đăng Lâm Nam Nhiếp ảnh 1954 Kinh
2 Nguyễn Tấn Cư Nam Nhiếp ảnh 1976 Kinh
3 Phạm Thị Kim Chung Nữ Múa 1962 Kinh
4 Đinh Thiên Vương Nam VHDTTS 1962 H’rê
5 Phạm Minh Đát Nam VHDTTS 1967 H’rê
6 Phạm Văn Thu Nam Mỹ thuật 1965 Kinh
7 Trần Thi Im Nữ Mỹ thuật 1957 Kinh
8 Phan Bá Trình Nam Văn học 1965 Kinh
9 Trần Thị Thu Hà Nữ Văn học 1967 Kinh
10 Dương Thành Tuyên Nam Văn học 1963 Kinh
11 Trần Cao Duyên Nam Văn học 1954 Kinh
12 Nguyễn Xuân Bình Nam Âm nhạc 1959 Kinh
13 Nguyễn Sỹ Hùng Nam Âm nhạc 1969 Kinh
14 Trương Quang Tuấn Nam Âm nhạc 1948 Kinh
15 Nguyễn Đăng Vũ Nam VHDG 1960 Kinh

II. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHỆ AN
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(02/3/2020 - 16/3/2020)
(Quyết định số:40 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 14 tháng 02 năm 2020)
 
STT Họ và tên               văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Đình Anh Nam Văn học (LLPB) 1952 Kinh
2 Nguyễn Thị Lợi Nữ Mỹ thuật 1951 Kinh
3 Nguyễn Bá Siếu Nam Mỹ thuật 1957 Kinh
4 Hồ Văn Các Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
5 Phạm Quốc Đàn Nam Nhiếp ảnh 1964 Kinh
6 Lê Đức Lân Nam Văn học (LLPB) 1948 Kinh
7 Lý Thu Thảo Nữ Văn học 1983 Kinh
8 Phan Thị Thanh Bình Nữ Văn học 1971 Kinh
9 Nguyễn Hải Ninh Nam Sân khấu 1948 Kinh
10 Hữu Đào Nam Âm nhạc - Múa 1954 Kinh
11 Vũ Tiến Vinh Nam Âm nhạc - Múa 1959 Kinh
12 Hồ Thu Trang Nữ Âm nhạc - Múa 1983 Kinh
13 Lê Tùng Bách Nam Văn học (Thơ) 1949 Kinh
14 Đặng Phi Khanh Nam Văn học (Thơ) 1954 Kinh
15 Nguyễn Trường Thọ Nam Văn học (Thơ) 1957 Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(17/3/2020 - 31/3/2020)
(Quyết định số:47 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 24 tháng 02 năm 2020)
 
STT Họ và tên              văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Hoàng Văn Páo Nam Văn học (LLPB) 1957 Tày
2 Vi Thị Quỳnh Ngọc Nữ Văn học (LLPB) 1978 Tày
3 Nguyễn Đức Nguyên Nam Văn học (Văn xuôi) 1962 Kinh
4 Nguyễn Thị Phượng Nữ Văn học (Văn xuôi) 1979 Kinh
5 Trần Vân Anh Nữ Văn học (Văn xuôi) 1982 Kinh
6 Tống Đức Sơn Nam Văn học (Văn xuôi) 1969 Kinh
7 Đặng Thị Phin Nữ Văn học (Thơ) 1958 Kinh
8 Nguyễn Anh Dũng Nam Văn học (Thơ) 1954 Kinh
9 Cao Thanh Sơn Nam Mỹ thuật 1969 Kinh
10 Chu Thị Thiều Nữ Mỹ thuật 1971 Nùng
11 Hoàng Thanh Luyện Nam Nhiếp ảnh 1949 Tày
12 Nguyễn Thanh Bình Nam Nhiếp ảnh 1955 Kinh
13 Trịnh Quốc Toản Nam Nhiếp ảnh 1971 Kinh
14 Nguyễn Văn Tân Nam Âm nhạc - Sân khấu 1976 Kinh
15 Hoàng Văn Thái Nam Âm nhạc - Sân khấu 1956 Kinh

III. Nhà sáng tác Đà Nẵng:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH PHƯỚC
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(02/3/2020 - 16/3/2020)
(Quyết định số:46/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 24 tháng 02 năm 2020)

STT Họ và tên               văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Thanh Hoàng Nam Văn học 1963 Kinh
2 Hoàng Xuân Lãng Nam Văn học 1943 Kinh
3 Nguyễn Đức Vinh Nam Văn học 1947 Kinh
4 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Văn học 1961 Kinh
5 Nguyễn Ngọc Dung Nữ Văn học 1968 Kinh
6 Lê Thị Cẩm Tuyết Nữ Văn học 1954 Kinh
7 Vũ Đình Lục Nam Mỹ thuật 1993 Kinh
8 Nguyễn Văn Luân Nam Âm nhạc 1957 Kinh
9 Đặng Văn Mau Nam

Sân khấu

(Đờn ca Tài tử)

1953 Kinh
10 Lê Thanh Phương Nam 1963 Kinh
11 Ngô Thị Hiền Nữ 1965 Kinh
12 Vũ Thị Sơn Trang Nữ 2002 Kinh
13 Trần Lê Hoàng Vũ Nam Nhiếp ảnh 1993 Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI NGUYÊN
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(17/3/2020 - 31/3/2020)
(Quyết định số:45/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 24 tháng 02 năm 2020)

STT Họ và tên               văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Thị Kim Tình Nữ Văn học (văn xuôi) 1962 Kinh
2 Đỗ Trọng Dũng Nam Văn học 1952 Kinh
3 Ngọc Thị Thái Nữ Văn học 1958 Kinh
4 Ngô Gia Võ Nam Văn học (Thơ) 1959 Kinh
5 Nguyễn Kiến Thọ Nam Văn học (Thơ) 1968 Kinh
6 Trần Thị Việt Trung Nữ Văn học (LLPB) 1956 Kinh
7 Đỗ Thế Hùng Nam Mỹ thuật 1953 Kinh
8 Hoàng Báu Nam Mỹ thuật 1959 Tày
9 Đỗ Quốc Văn Nam Nhiếp ảnh 1967 Kinh
10 Phạm Thế Hoàng Nam Nhiếp ảnh 1954 Kinh
11 Trịnh Việt Hùng Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
12 Quản Đức Thắng Nam Âm nhạc 1950 Kinh
13 Mông Đông Vũ Nam Sân khấu 1950 Tày
14 Trần Bình Dưỡng Nam Văn nghệ dân gian 1949 Sán Dìu
15 Nguyễn Thị Hồng Nữ Múa 1952 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này