BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 12/2020

Trong tháng 12/2020, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 12 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng Vũng Tàu 01/12 15/12
2 Hội văn học nghệ thuật Thái Bình Đà Lạt 01/12 15/12
3 Hội Nhạc sỹ Việt Nam Đà Lạt 05/12 19/12

I. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT THÀNH PHỒ ĐÀ NẴNG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(01 - 15/12/2020)
(Quyết định số:287/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 10 tháng 11 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Ngọc Hạnh Nam Văn học 1952 Kinh
2 Hồ Sĩ Bình Nam Văn học 1953 Kinh
3 Đinh Thị Như Thúy Nữ Văn học 1965 Kinh
4 Trần Trình Lãm Nam Văn học 1956 Kinh
5 Trần Trung Sáng Nam Văn học 1954 Kinh
6 Nguyễn Thị Thu Sương Nữ Văn học 1957 Kinh
7 Trương Duy Huyến Nam Âm nhạc 1958 Kinh
8 Nguyễn Quang Khánh Nam Âm nhạc

1961

Kinh
9 Trương Xuân Sinh Trung (BD: Trương Xuân Hùng) Nam Âm nhạc 1945 Kinh
10 Trịnh Tuấn Khanh Nam Âm nhạc 1954 Kinh
11 Phan Thanh Trường Nam Âm nhạc 1959 Kinh
12 Võ Thanh Tịnh Nam Mỹ thuật 1957 Kinh
13 Vũ Duy Hối Nam Mỹ thuật 1955 Kinh
14 Trịnh Công Sơn Nam Sân khấu 1952 Kinh
15 Nguyễn Thuận Nam VHDG 1957 Kinh

II. Nhà sáng tác Đà Lạt:

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(01/12/2020 - 15/12/2020)
(Quyết định số:210 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 15 tháng 9 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Phạm Tấn Anh Nam Âm nhạc -Múa 1969 Kinh
2 Vũ Đức Hậu Nam Văn học 1947 Kinh
3 Trần Thuyên Nam Văn học 1953 Kinh
4 Nguyễn Tiến Ngoan Nam Âm nhạc 1955 Kinh
5 Phạm Minh Giang Nam Văn học 1945 Kinh
6 Cao Bá Khoát Nam Văn học 1947 Kinh
7 Trần Ngọc Phú Nam Văn học 1952 Kinh
8 Đặng Văn Toàn Nam Văn học 1953 Kinh
9 Nguyễn Bá Viễn Nam Kiến trúc 1953 Kinh
10 Hoàng Hợp Nam Sân khấu 1955 Kinh
11 Nguyễn Xuân Hồi Nam Sân khấu 1952 Kinh
12 Nguyễn Quốc Việt Nam Mỹ thuật 1954 Kinh
13 Nguyễn Bá Cung Nam Mỹ thuật 1979 Kinh
14 Trịnh Quốc Lập Nam Nhiếp ảnh 1954 Kinh
15 Đoàn Phi Hải Nam Nhiếp ảnh 1949 Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(05-19/12/2020)
(Quyết định số:291/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 19 tháng 11 năm 2020)

STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Địa phương Năm sinh Dân tộc
1 Võ Đức Trí Nam Đắk Lắk 1958 Kinh
2 Nguyễn Sỹ Hùng Nam Đắk Lắk 1946 Kinh
3 Nguyễn Minh Hùng Nam Ninh Thuận 1957 Kinh
4 Nguyễn Văn Đức Nam Đà Nẵng 1965 Kinh
5 Nguyễn Cao Nguyên Nam Lâm Đồng 1966 Kinh
6 Nguyễn Minh Thu Nam Lâm Đồng 1981 Kinh
7 Nguyễn Đình Nghĩ Nam Lâm Đồng 1958 Kinh
8 Nguyễn Minh Châu Nam Quảng Ngãi 1959 Kinh
9 Nguyễn Xuân Huy Nam Phú Yên 1973 Kinh
10 Nguyễn Hữu Phước Nam Khánh Hòa 1959 Kinh
11 Lê Minh Đạo Nam Khánh Hòa 1956 Kinh
12 Nguyễn Thanh Nghĩa Nam Hà Nội 1974 Kinh
13 Vũ Hùng Nam Hà Nội 1954 Kinh
14 Trịnh Ngọc Tân Nam Hà Nội 1954 Kinh
15 Bùi Bá Quảng Nam Hội NSVN 1966 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này