BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 3/2021

Trong tháng 3/2021, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 3 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Hội Văn học nghệ thuật Gia Lai Tam Đảo 15/03 29/03
2 Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên Đà Nẵng 15/03 29/03
3 Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hoà Vũng Tàu 15/03 29/03

I. Nhà sáng tác Tam Đảo:

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT GIA LAI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(15-29/3/2021)
(Quyết định số:26/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 19 tháng 02 năm 2021)

STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Giới tính
1 Lê Xuân Hoan Âm nhạc Nam 1960 Kinh
2 Trần Văn Hùng Nhiếp ảnh Nam 1959 Kinh
3 Phạm Văn Dực Nhiếp ảnh Nam 1959 Kinh
4

Phạm Văn Long

(Phạm Đức Long)

Văn học Nam 1960 Kinh
5 Đoàn Minh Phụng Văn học Nam 1955 Kinh
6 Nguyễn Thị Thanh Lan VHDG Nữ 1964 Kinh
7

Nguyễn Đan Phượng

(Y Phương)

VHDG Nữ 1976 Bahnar
8

Nguyễn Thị Thu

(Giang Nhi)

Văn học Nữ 1950 Kinh
9 Phan Thị Lan Hương Văn học Nữ 1958 Kinh
10 Nguyễn Thị Kim Vân VHDG Nữ 1964 Kinh
11 Đinh Xuân Hiền Mỹ thuật Nam 1961 Kinh
12 Lê Văn An (An Sinh) Văn học Nam 1950 Kinh
13 Nguyễn Hoàng Thu Thảo Văn học Nữ 1991 Kinh
14 Nguyễn Thế Bính Văn học Nam 1956 Kinh
15 Hà Công Trường Văn học Nam 1985 Kinh

II. Nhà sáng tác Đà Nẵng:

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(15-29/3/2021)
(Quyết định số:27 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 03 tháng 3 năm 2021)

STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Đỗ Trọng Dũng Nam Văn học (Văn xuôi) 1952 Kinh
2 Phạm Đức Hùng Nam Văn học (Văn xuôi) 1962 Kinh
3 Ngọc Thị Thái Nữ Văn học (Văn xuôi) 1958 Kinh
4 Hà Thanh Vỵ Nam Văn học (Thơ) 1948 Kinh
5 Đỗ Ngọc Tuấn Nam Văn học (Thơ) 1950 Kinh
6 Nguyễn Minh Trọng Nam Văn học (Thơ) 1961 Kinh
7 Cao Thị Hảo Nữ Văn học (LLPB) 1976 Kinh
8 Đỗ Thế Hùng Nam Mỹ thuật 1953 Kinh
9 Hoàng Báu Nam Mỹ thuật 1959 Tày
10 Trần Quang Tú Nam Mỹ thuật 1972 Kinh
11 Đỗ Quốc Văn Nam Nhiếp ảnh 1967 Kinh
12 Phạm Thế Hoàng Nam Nhiếp ảnh 1954 Kinh
13 Trịnh Việt Hùng Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
14 Quản Đức Thắng Nam Âm nhạc 1950 Kinh
15 Nguyễn Thị Hồng Nữ Múa 1959 Kinh

III. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU (15-29/3/2021)
(Quyết định số:29 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 03 tháng 3 năm 2021)

STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Trần Ngọc Ẩn (Trần Vạn Giã) Nam Văn học (thơ) 1945 Kinh
2 Cao Chín (Cao Nhật Quyên) Nam Văn học (thơ) 1950 Kinh
3 Nhà thơ Ngô Đình Du Nam Văn học (thơ) 1951 Kinh
4 Nhà thơ Phạm Thị Bích Hà Nữ Văn học (thơ) 1961 Kinh
5 Tô Thị Hằng Thanh (Tô Hằng Thanh) Nữ Văn học (thơ) 1956 Kinh
6 Lê Quốc Sinh Nam Văn học (thơ) 1974 Kinh
7 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ Văn học (thơ) 1973 Kinh
8 Họa sĩ Lê Huỳnh Nam Mỹ thuật 1954 Kinh
9 Họa sĩ Lưu Thành Quả Nam Mỹ thuật 1977 Kinh
10 NSNA Hà Bình Nam Nhiếp ảnh 1945 Kinh
11 NSNA Nguyễn Văn Mãn Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
12 NSNA Đỗ Tuấn Ngọc Nam Nhiếp ảnh 1974 Kinh
13 Nhạc sĩ Lê Hành Nam Âm nhạc 1958 Kinh
14 Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính) Nam Âm nhạc 1952 Kinh
15 Nhạc sĩ Huỳnh Liên Nam Âm nhạc 1954 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này