BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Trong tháng 5 năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trực thuộc trên toàn quốc.

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THỜI GIAN
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Ban Văn học Công nhân QĐ số   52 ngày 13/4 10-24/5
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP   
3 Trung tâm NC bảo tồn và phát huy VHDT các tỉnh ĐBBB QĐ số   32 ngày 15/3 03-17/5
4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh QĐ số     58 ngày 27/4 29/5-12/6
III NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương QĐ số   ngày 04/4 16-30/5
5 Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam QĐ số   46 ngày 04/4 06-12/5
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam  20/5-03/6
V NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam QĐ số 45 ngày 04/4 04-18/5
4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang QĐ số   59 ngày 04/5 22/5-05/6
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Đạo diễn Đường Minh Giang (Hội Sân khấu) QĐ số   51 ngày 13/4 04-18/5
2 Họa sĩ Nguyễn Văn Cường (Hội Mỹ thuật Việt Nam) QĐ số   50 ngày 13/4 04-18/5
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
4 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam QĐ số   55 ngày 19/4 06-20/5
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
5 Hội Âm nhạc Hà Nội QĐ số   53 ngày 14/4 19/5-02/6
6 Hội Nhạc sĩ Việt Nam QĐ số   44 ngày 30/3 03-17/5

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này