BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Trong tháng 6 năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm.

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình QĐ 601ngày 09/5 16-30/6
2 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Cần Thơ QĐ 60 ngày 04/5 01-15/6
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình QĐ s 62 ngày 10/5 16-30/6
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  16-30/6
4 Ông Nguyễn Thế Tường (Hội VHNT tỉnh Quảng Bình) QĐ s 67 ngày 19/5 16-30/6
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
5 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam QĐ 66 ngày 17/5 01-15/6
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
6 Hội Nhà văn Việt Nam QĐ 63 ngày 13/5 01-15/6

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này