BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Tháng 8 17-23/8
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang Tháng 8 01-15/8
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng Tháng 8 17-31/8
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng Tháng 8 01-15/8
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Phạm Trung Đỉnh (Hội VHNT các DTTTSVN) Tháng 8 17-31/8
2 Cao Duy Sơn (Hội VHNT các DTTTSVN) Tháng 8 17-31/8
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Điện ảnh Việt Nam (tự túc) Tháng 8 01-07/8
2 Hội Nghệ sỹ Múa Hà Nội Tháng 8 23/8-29/8
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Liên hiêp các Hội Văn học nghệ thuật TP Hải Phòng Tháng 8 01-15/8
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Phạm Trung Đỉnh (Hội VHNT các DTTTSVN) Tháng 8 01-15/8
2 Cao Duy Sơn (Hội VHNT các DTTTSVN) Tháng 8 01-15/8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này