BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

Trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc Trung tâm.

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh QĐ 64 ngày 13/5 02-16/7
II NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình  01-15/7
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Nhà văn Đặng Bá Canh (Hội VHNT tỉnh Đắk Nông) QĐ 71 ngày 01/6 và 76 ngày 23/6 01-15/7
III NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam QĐ 73 ngày 08/6 15-29/7
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
1 Ông Đặng Bá Canh (Hội Đắk Nông) QĐ s 77 ngày 23/6 16/7-10/8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này