BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác trong tháng 6/2023 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

                                                   KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 6/2023
                                 CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN  
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 1/6-15/6  
III NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
6 Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh 2/6-16/6  
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh 1/6-15/6  
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
4 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội 10-24/6  
5 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 26/6-10/7  
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
5 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai 20/5-03/6  
6 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương 20/5-03/6  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này