BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch Trại sáng tác trong tháng 8 - 2023 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái Tháng 8 22-31/8
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
 Ông Nguyễn Liên (Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk) Tháng 8  
 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Tháng 8 03 VNS
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
5 Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân Tháng 8 01-15/8
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
8 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Tháng 8 01-15/8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này