BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật trong tháng 5 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 13-22/05
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 20-29/05
III NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh 12-26/05
IV NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Nhà văn Việt Nam 10-19/05
2 Cục Nghệ thuật biểu diễn 24-31/05
V NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 15-24/05
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Nhạc sỹ Việt Nam 15-24/05
VII NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật Bình Định 20-29/05

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này