BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác trong tháng 4/2024 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
   
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau 01-10/04
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 01-10/04
III NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 01-10/04
IV NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng 01-10/04
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hoà Bình 01-10/04
V NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP  
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang 05-15/04

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này