BÀI VIẾT MỚI

Tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" 2023

Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề "Sống mãi với thời gian" nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế. Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã xác định văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021; cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đồng thời, thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn - Tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Sống mãi với thời gian” là một trong những hoạt động cụ thể trong thời gian qua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

songmaithoigian

Theo Ban Tổ chức, Trại sáng tác khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 19/10 đến ngày 25/10 tại Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tham gia Trại sáng tác đợt này gồm 23 văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc. Trại sáng tác khu vực phía Nam dự kiến diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 3/11 tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia Trại sáng tác đợt tiếp theo là 26 văn nghệ sĩ khu vực phía Nam.

Các tác giả tham gia Trại được Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam giới thiệu và một số tác giả tự do được Hội đồng thẩm định lựa chọn thông qua Đề cương của các tác giả.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Việc lần đầu tiên tổ chức Trại sáng tác là một hoạt động minh chứng cụ thể cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang tích cực triển khai các quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra.Không phải ai khác mà chính đội ngũ văn nghệ sĩ của đất nước với tinh thần yêu nước, với sức sáng tạo không ngừng, với phẩm chất trân quý, sẽ là chủ nhân của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong tương lai sắp tới".

Các tác phẩm dự Trại hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội; phản ánh người tốt việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Các thể loại sáng tác tham gia Trại phong phú đa dạng như: Đối với văn học là tiểu thuyết và trường ca; Sân khấu là kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca kịch; Âm nhạc là giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch; Múa là thơ múa, tổ khúc và kịch múa…

Trong khuôn khổ hoạt động tại Trại sáng tác, các trại viên tham gia trại sáng tác khu vực phía Bắc đợt này có nhiều hoạt động như tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác; xây dựng đề cương, hoàn thiện bản thảo tại Nhà sáng tác; đi thực tế tại Làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Khu di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Các trại viên tham gia trại sáng tác khu vực phía Nam sẽ đi thực tế tại Khu di tích quê hương chị Võ Thị Sáu, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Vũng Tàu.

Những tác phẩm hoàn thiện có chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn được chọn lọc từ kết quả của Trại sẽ được Nhà nước đầu tư chuyển thể, dàn dựng.

(Tổng hợp)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này