BÀI VIẾT MỚI

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tham dự Lễ phát động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2012-2025.

Sáng ngày 21/10/2021 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ông Trần Ngọc Khởi - Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật đã tới tham dự Lễ phát động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí của Tổng cục Chính trị đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức và vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã đến dự và chủ trì Lễ phát động. Cùng tham dự buổi Lễ còn có họa sỹ Mai Thị Oanh - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu đến từ Trường Đại học Mỹ thuật Viện Nam, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Cục Di sản văn hóa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan và đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong toàn quốc.

lephatdongbtlsqsvnt10 2021
Ông Trần Ngọc Khởi – người thứ ba từ trái sang, hàng trên cùng tại Lễ Phát động

Cuộc phát động lần này triển khai tại cả 3 miền Bắc – Trung - Nam với đối tượng tham gia cả trong và ngoài quân đội, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, tác giả hoặc các nhóm tác giả. Mục đích hướng tới là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác mỹ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng, tạo bước phát triển vững chắc, đổi mới trong lĩnh vực hoạt động mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Sau khi phát động và tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá, Ban Tổ chức sẽ công bố tác phẩm trên phạm vi toàn quốc, lựa chọn, đề xuất xét giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng 5 năm (2021-2022). Tổng kết 5 năm cuộc vận động, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc, cổ vũ, động viên các tác giả đã không ngừng sáng tạo ra nhiều tác phẩm của giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, da dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ, góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đưa nghệ thuật đến gần hơn tới đồng bào, chiến sĩ cả nước; Triển khai tổ chức các họat động vận động sáng tác một cách hiểu quả, có chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn; Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức lan tỏa tới các tác giả trên phạm vi cả nước.

Nội dung đề tài vận động sáng tác tập trung vào 6 nhóm chủ đề gồm: Đề tài lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; Đề tài cách mạng; Đề tài về biển, hải đảo và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Đề tài các ngợi tinh thần yêu nước; Những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của Quân đội và Đề tài phản ánh các hoạt động của Quân đội như huấn luyện, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, công tác, cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất, đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Từ năm 2016-2020, tổ chức 3 cuộc thi sáng tác tranh cổ động, 7 trại sáng tác tại cả 3 miền Bắc Trung Nam, 2 cuộc đi thực tế sáng tác thu hút nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội trên toàn quốc tham gia, thu lại kết quả với nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ. Trong Cuộc vận động sáng tác về đề tài Lực lương vũ trang- Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014-2019 của Bộ Quốc phòng đã thu được 491 tác phẩm của hơn 400 tác giả, trong đó hội họa là 377 tác phẩm, đồ họa 41 tác phẩm, điêu khắc 73 tác phẩm, Hội đồng xét, trao giải thưởng đã lựa chọn được 150 tác phẩm của 142 tác giả trong đó 101 tác phẩm hội họa, 17 tác phẩm đồ họa và 32 tác phẩm điêu khắc tổ chức trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang và Chiến tranh cách mạng 2014-2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức xét, trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng giai đoạn 5 năm 2014-2019 cho 21 tác phẩm trong đó 1 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 6 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích. Với những kết quả đáng khích lệ của những đợt vận động trước, Bảo tàng đã tổ chức tọa đàm, tổng kết, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình, xu hướng sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong nhiều năm qua. Từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các Cuộc vận động trong các giai đoạn tiếp theo.

Để gặt hái thành công, thu được nhiều kết quả tốt, thu được các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, cuộc vận động sáng tác lần này quán triệt các họa sĩ, nhà điêu khắc bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị về văn hóa văn nghệ, giữ vững định hướng sáng tác, kết hợp nhuần nhuyễn tính dân tộc và tính hiện đại, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, cuả quân đội và của các đơn vị; Tập trung sáng tác về các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước nhất là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khẳng định vai trò và làm nổi bật hình tượng anh bộ đội cụ Hồ trong thời kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới, hoạt động của quân đội trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu công tác và sản xuất gắn với cuộc vận động học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị thường trực, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tích cực tham gia sáng tác, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp phù hợp để phát huy cuộc vận động đạt hiệu quả cao; có nhiều đổi mới sáng tạo về hình thức và nội dung sáng tác, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa, vân động quần chúng nhân dân, bộ đội tại đơn vị cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động.

Với cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 22 giải, trong đó: 02 Giải Nhất; 04 Giải Nhì; 06 Giải Ba; 10 Giải Khuyến khích sẽ là động lực giúp cuộc phát động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2012-2025 của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thành công tốt đẹp thu được nhiều những tác phẩm mới, chất lượng phục vụ Đảng, Quân đội và quần chúng.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này