Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 6/2020

Trong tháng 6/2020, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 6 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam Vũng Tàu 02/06 16/06
2 Hội Mỹ thuật Hà Nội Nha Trang 04/06 18/06
3 Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng Nha Trang 21/06 05/07
4 Liên hiệp các Hội VHNT An Giang Đà Lạt 03/06 17/06
5 Hội Mỹ thuật Việt Nam Tam Đảo 02/06 16/06
6 Hội Nhà văn Hà Nội Tam Đảo 22/06 06/07
7 Hội Nhà văn Việt Nam Đại Lải 20/06 04/07
8 Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc Đà Nẵng 01/06 15/06
9 Hội Văn học nghệ thuật Tuyên Quang Đà Nẵng 16/06 30/06
TRẠI CHUYÊN SÂU
1 Nhà văn, nhà viết kịch Chu Lai Đà Lạt 09/06 23/06
2 Nhà viết kịch Chu Thơm Đà Lạt 09/06 23/06
3 Nhà văn, nhà viết kịch Hà Đình Cẩn Đà Lạt 09/06 23/06
4 Ngô Viết Nghiệm Đà Lạt 01/06 20/06
5 Trịnh Thị Bích Ngân Đà Lạt 01/06 20/06
6 Nguyễn Bính Hồng Cầu Đà Lạt 01/06 20/06
7 Nhà văn Nguyễn Khắc Khuê Tam Đảo 04/06 18/06

I. Nhà sáng tác Tam Đảo:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(04/06/2020 - 18/06/2020)
(Quyết định số 135 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 26 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Khắc Khuê Văn học Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(02/6/2020 - 16/6/2020)
(Quyết định số:126 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 14 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên                  văn nghệ sỹ Giới tính Chi hội mỹ thuật địa phương Năm sinh Dân tộc
1 Hà Trí Hiếu Nam Hà Nội 1959 Kinh
2 Bùi Mai Hiên Nữ Hà Nội 1957 Kinh
3 Đỗ Minh Tâm Nam Hà Nội 1963 Kinh
4 Nguyễn Dương Đính Nam Hà Nội 1957 Kinh
5 Trịnh Quốc Chiến Nam Hà Nội 1966 Kinh
6 Võ Lương Nhi Nữ Hà Nội 1961 Kinh
7 Nguyễn Bảo Toàn Nam Hà Nội 1950 Kinh
8 Phạm Minh Hải Nam Hà Nội 1953 Kinh
9 Đặng Tiến Nam Hải Phòng 1963 Kinh
10 Nguyễn Văn Tơn Nam Bắc Giang 1963 Kinh
11 Lô Quang Thưởng Nam Cao Bằng 1987 Tày
12 Lê Văn Ninh Nam Điện Biên 1987 Kinh
13 Nguyễn Duy Linh Nam Thừa Thiên Huế 1955 Kinh
14 Phan Hải Bằng Nam Thừa Thiên Huế 1971 Kinh
15 Lê Nguyên Chính Nam Quảng Nam 1982 Kinh

3. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(22/6/2020 - 06/7/2020)
(Quyết định số:140 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 27 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên                văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Phạm Đình Ân Nam Thơ 1946 Kinh
2 Quốc Toản Nam Thơ 1957 Kinh
3 Đỗ Tiến Bảng Nam Văn xuôi 1947 Kinh
4 Trần Phúc Dương Nam Văn xuôi 1951 Kinh
5 Phạm Minh Tân Nữ Thơ 1945 Kinh
6 Mạch Quang Bách Nam Thơ 1940 Kinh
7 Nguyễn Đăng Thuyết Nam Thơ 1955 Kinh
8 Nguyễn Thị Xuân Ban (Y Ban) Nữ Văn xuôi 1961 Kinh
9 Giáng Vân Nữ Thơ 1959 Kinh
10 Nguyễn Thanh Lâm Nam Thơ 1952 Kinh
11 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Văn xuôi 1959 Kinh
12 Vương Tâm Nam Thơ 1946 Kinh
13 Trần Trường Chiến Nam Văn xuôi 1951 Kinh
14 Phạm Thái Ba Nam Văn xuôi 1957 Kinh
15 Nguyễn Ngọc Căn Nam Thơ 1943 Kinh

II. Nhà sáng tác Đại Lải:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI
(20/6-04/7/2020)
(Quyết định số:136/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 26 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chi hội Văn học địa phương Năm sinh Dân tộc
1 Trần Nhương Nam Hà Nội 1942 Kinh
2 Tố Hoài Nam TP. Hồ Chí Minh 1944 Kinh
3 Cái Văn Thái (Thai Sắc) Nam Đồng Tháp 1949 Kinh
4 Trịnh Bửu Hoài Nam An Giang 1951 Kinh
5 Nguyễn Vinh Huỳnh Nam Hải Phòng 1971 Kinh
6 Phạm Phương Thảo Nữ Hà Nội 1959 Kinh
7 Dương Xuân Huynh (Dương Vương Linh) Nam Hải Phòng 1952 Kinh
8 Đỗ Thành Đồng Nam Quảng Bình 1946 Kinh
9 Nguyễn Đức Linh Nam Khánh Hòa 1944 Kinh
10 Đinh Khắc Nhương (Tôn Ái Nhân) Nam Hà Nội 1943 Kinh
11 Lộc Bích Kiệm Nữ Lạng Sơn 1962 Tày
12 Đoàn Hữu Nam Nam Lào Cai 1957 Kinh
13 Phạm Phú Phong Nam Thừa Thiên Huế 1955 Kinh
14 Mai Văn Hoan Nam Thừa Thiên Huế 1949 Kinh
15 Đinh Quế Lan Nữ Hà Nội 1959 Kinh

III. Nhà sáng tác Đà Nẵng:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(01 - 15/6/2020)
( Quyết định số:121/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 11 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên              văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Lâm Đào Tiên Nữ Mỹ thuật 1981 Cao Lan
2 Đào Thị HồngVân Nữ Mỹ thuật 1976 Kinh
3 Nguyễn Duy Mạnh Nam Mỹ thuật 1984 Kinh
4 Phạm Hà Duy Khánh Nam Mỹ thuật 1983 Kinh
5 Thánh Nhật Minh Nam Mỹ thuật 1984 Kinh
6 Nguyễn Xuân Đệm Nam Mỹ thuật 1973 Kinh
7 Nguyễn Chí Tình Nam Mỹ thuật 1981 Kinh
8 Nguyễn Kim Ngọc Nam Mỹ thuật 1985 Kinh
9 Nguyễn Duy Khiêm Nam Mỹ thuật 1990 Kinh
10 Nguyễn Hồng Quang Nam Mỹ thuật 1980 Kinh
11 Nguyễn Văn Quy Nam Âm nhạc- Sân khấu 1982 Kinh
12 Trần Quốc Chiến Nam Âm nhạc- Sân khấu 1985 Kinh
13 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Âm nhạc- Sân khấu 1981 Kinh
 
2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TUYÊN QUANG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(16/6/2020 - 30/6/2020)
(Quyết định số:128/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 15 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên              văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Tạ Bá Hương Nam Văn học 1977 Kinh
2 Lê Na Nam Văn học 1956 Kinh
3 Phạm Văn Vui Nam Văn học 1945 Kinh
4 Bùi Quang Khánh Nam Văn học 1961 Kinh
5 Trần Xuân Việt Nam Văn học 1949 Kinh
6 Bàn Tài Đoàn Nam Văn học 1960 Dao
7 Tạ Ngọc Dũng Nam Văn học 1975 Kinh
8 Triệu Đăng Khoa Nam Văn học 1951 Kinh
9 Cao Xuân Thái Nam Văn học 1948 Kinh
10 Nguyễn Vũ Phan Nam Sân khấu 1959 Kinh
11 Nguyễn Chính Nam Nhiếp ảnh 1953 Kinh
12 Nguyễn Phi Khanh Nam Nhiếp ảnh 1958 Kinh
13 Quang Minh Nam Nhiếp ảnh 1960 Kinh
14 Lê Cù Thuần Nam Mỹ thuật 1981 Kinh
15 Tăng Thình Nam Âm nhạc 1954 Tày

IV. Nhà sáng tác Nha Trang:

 
1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT HÀ NỘI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(04/06/2020 - 18/06/2020)
(Quyết định số:127/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 15 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Phạm Kim Bình Nữ Hội họa 1957 Kinh
2 Dương Khánh Linh Nữ Hội họa 1992 Kinh
3 Bùi Anh Hùng Nam Hội họa 1965 Kinh
4 Phạm Thành Hương Nam Hội họa 1960 Kinh
5 Nguyễn Trọng Mười Nam Hội họa 1956 Kinh
6 Hà Thị Mộng Khanh Nữ Hội họa 1956 Kinh
7 Lê Anh Nữ Hội họa 1990 Kinh
8 Nguyễn Anh Minh Nam Hội họa 1982 Kinh
9 Ngân Chài Nam Hội họa 1955 Kinh
10 Vũ Tuyết Mai Nữ Hội họa 1960 Kinh
11 Nguyễn Xuân Thủy Nam Hội họa 1960 Kinh
12 Đào Hoa Vinh Nam Hội họa 1956 Kinh
13 Đỗ Thị Nhài Nữ Hội họa 1962 Kinh
14 Đặng Thanh Vân Nữ Hội họa 1957 Kinh
15 Phạm Ngô Vượng Nam Hội họa 1951 Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HẢI PHÒNG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(21/6/2020 - 05/7/2020)
(Quyết định số:131/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 25 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Tô Hoàng Vũ Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
2 Đặng Tân Tiến Nam Mỹ thuật 1964 Kinh
3 Dương Thị Nhụn Nữ Văn học 1964 Kinh
4 Nguyễn Đức Chính Nam Âm nhạc 1949 Kinh
5 Lã Thị Thu Thủy Nữ

Điện ảnh

Truyền hình

1969 Kinh
6 Nguyễn Viết Rừng Nam Nhiếp ảnh 1969 Kinh
7 Nguyễn Đức Nghĩa Nam Nhiếp ảnh 1962 Kinh
8 Nguyễn Viết Thắng Nam Mỹ thuật 1973 Kinh
9 Đoàn Đức Hùng Nam Mỹ thuật 1983 Kinh
10 Đinh Thường Nam Nhà văn 1958 Kinh
11 Trần Tường Nam Sân khấu 1955 Kinh
12 Lê Phương Liên Nữ Nhà văn 1956 Kinh
13 Nguyễn Thanh Hằng Nữ Nhiếp ảnh 1965 Kinh
14 Ngô Thị Mai Hà Nữ Nhà văn 1972 Kinh
15 Nguyễn Thị Hiền Anh Nữ Nhiếp ảnh 1973 Kinh

V. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

 
DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(02/6/2020 - 16/6/2020)
(Quyết định số:125 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 14 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên              văn nghệ sỹ Giới tính Chi hội mỹ thuật địa phương Năm sinh Dân tộc
1 Lê Huy Tiếp Nam Hà Nội 1951 Kinh
2 Bùi Anh Hùng Nam Hà Nội 1965 Kinh
3 Bùi Quang Đức Nam Hà Nội 1966 Kinh
4 Nguyễn Hoàn Thiện Nam Lào Cai 1952 Kinh
5 Trần Thị Ngọc Hà Nữ Phú Yên 1970 Kinh
6 Võ Văn Thanh Tịnh Nam Đà Nẵng 1957 Kinh
7 Trần Tuấn Nam Bình Định 1975 Kinh
8 Trương Văn Linh Nam Đăk Lăk 1974 Kinh
9 Lê Huỳnh Nam Khánh Hòa 1954 Kinh
10 Nguyễn Thùy Hương Nữ TPHCM 1964 Kinh
11 Lê Quang Thỷ Nam Bình Phước 1955 Kinh
12 Lương Nguyên Minh Nam Lâm Đồng 1961 Kinh
13 Châu Ngọc Hùng Nam Tiền Giang 1973 Kinh
14 Nguyễn Văn Quý Nam Bình Dương 1962 Kinh
15 Nguyễn Văn Tâm Nam Long An 1965 Kinh

VI. Nhà sáng tác Đà Lạt:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(09/06/2020 - 23/06/2020)
(Quyết định số 107 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 27 tháng 4 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nhà văn, nhà viết kịch Chu Lai Văn học Kinh
  Nhà viết kịch Chu Thơm Sân khấu Kinh
  Nhà văn, nhà viết kịch Hà Đình Cẩn Văn học Kinh

2. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(01/06/2020 - 20/06/2020)
(Quyết định số 73 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 23 tháng 3 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Ngô Viết Nghiệm Văn học Kinh
  Trịnh Thị Bích Ngân Văn học Kinh
  Nguyễn Bính Hồng Cầu Văn học Kinh

3. DANH SÁCH HỘI VIÊN LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT AN GIANG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(03/7/2020 - 17/7/2020)
(Quyết định số:141QĐ - TTHTSTVHNT ngày 27 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên              văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Bùi Quang Vinh Nam Văn học 1964 Kinh
2 Mai Bửu Minh Nam Văn học 1961 Kinh
3 Hoàng Mai Quyên Nữ Văn học 1963 Kinh
4 Nguyễn Lập Em Nữ Văn học 1955 Kinh
5 Hồ Thị Huỳnh Đào Nữ Văn học 1958 Kinh
6 Nguyễn Hữu Hiệp Nam Văn học 1955 Kinh
7 Trương Chí Hùng Nam Văn học 1985 Kinh
8 Lâm Long Hồ Nam Âm nhạc 1989 Kinh
9 Hồ Thanh Danh Nam Âm nhạc 1967 Kinh
10 Lê Hồng Phúc Nam Sân khấu 1980 Kinh
11 Đoàn Phước Lộc Nam Sân khấu 1967 Kinh
12 Nguyễn Thanh Điền Nam Nhiếp ảnh 1955 Kinh
13 Thái Vĩnh Phú Nam Nhiếp ảnh 1984 Kinh
14 Quảng Ngọc Minh Nam Mỹ thuật 1957 Kinh
15 Trần Thị Mỹ Nữ Văn học 1965 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này