Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 7/2020

Trong tháng 7/2020, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 6 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Hội văn học nghệ thuật Lai Châu Vũng Tàu 01/07 15/07
2 Hội văn học nghệ thuật các DTTS Việt Nam Đà Nẵng 01/07 15/07
3 Hội văn học nghệ thuật Quảng Trị Đà Nẵng 16/07 30/07
TRẠI CHUYÊN SÂU
1 Ngô Viết Nghiệm Vũng Tàu 01/07 20/07
2 Trịnh Thị Bích Ngân Vũng Tàu 01/07 20/07
3 Nguyễn Bính Hồng Cầu Vũng Tàu 01/07 20/07
4 Nguyễn Ngọc Tùng Vũng Tàu 01/07 30/07
5 Nguyễn Nhuận Hồng Phương Vũng Tàu 01/07 30/07
6 Ngô Tiến Dũng Vũng Tàu 01/07 30/07
7 Phạm Kim Bình Vũng Tàu 09/07 22/07
8 Nguyễn Thị Hồng Phương Vũng Tàu 09/07 22/07

I. Nhà sáng tác Đà Nẵng:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VHNT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(01 - 15/7/2020)
(Quyết định số:148/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 02 tháng 6 năm 2020)
 
STT

Họ và tên 

văn nghệ sỹ

Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Hoàng Xuân Hậu Nam Nhiếp ảnh 1950 Kinh
2 Phạm Trường Thi Nam Nhiếp ảnh 1950 Kinh
3 Nguyễn Công Hảo Nam VNDG 1960 Kinh
4 Nguyễn Như Bá Nam Văn học 1958 Kinh
5 Dương Thanh Hiền Nữ Nhiếp ảnh 1964 Kinh
6 Nông Thị Bích Đào Nữ Nhiếp ảnh 1965 Tày
7 Nguyễn Đăng Bảy Nam Văn học 1950 Kinh
8 Mông Đông Vũ Nam SK-ĐA 1950 Tày
9 Hoàng Việt Quân Nam Văn học 1950 Kinh
10 Nguyễn Trọng Đồng Nam Văn học 1960 Kinh
11 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ Văn học 1970 Tày
12 Nông Thị Ngọc Hòa Nữ Văn học 1955 Tày
13 Nguyễn Thu Phương Nữ Nhiếp ảnh 1980 Tày
 
2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG TRỊ
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG
(16/7/2020 - 30/7/2020)
(Quyết định số:150/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 08 tháng 6 năm 2020)
 
STT Họ và tên      văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Võ Văn Luyến Nam Văn học 1962 Kinh
2 Nguyễn Minh Châu Nam Văn học 1944 Kinh
3 Hoàng Tấn Trung Nam Văn học 1957 H’rê
4 Nguyễn Linh Ngọc Nam Văn học 1951 H’rê
5 Phan Văn Xung Nam Mỹ thuật 1954 Kinh
6 Nguyễn Văn Chúc Nam Mỹ thuật 1961 Kinh
7 Lê Đình Cảnh Nam Nhiếp ảnh 1957 Kinh
8 Nguyễn Văn Tân Nam Nhiếp ảnh 1962 Kinh
9 Nguyễn Tiến Hải Nam Âm nhạc 1961 Kinh
10 Trần Kiềm Nam Âm nhạc 1955 Kinh
11 Nguyễn Văn Thanh Nam VNGD 1979 Kinh
12 Nguyễn Thanh Ngãi Nam VNGD 1957 Kinh
13 Trần Hữu Đạt Nam Sân khấu 1965 Kinh
14 Hoàng Vĩnh Thắng Nam Sân khấu 1969 Kinh
15 Hồ Phương Nam VHNT các DTTS 1974 Kinh

II. Nhà sáng tác Vũng Tàu:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(02/07/2020 - 16/07/2020)
(Quyết định số 120 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 11 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Ngọc Tung Văn học Kinh
2 Nguyễn Nhuận Hồng Phương Văn học Kinh
3 Ngô Tiến Dũng Mỹ thuật Kinh

2. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(01/07/2020 - 30/07/2020)
(Quyết định số 74 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 23 tháng 3 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Ngô Viết Nghiệm Văn học Kinh
2 Trịnh Thị Bích Ngân Văn học Kinh
3 Nguyễn Bính Hồng Cầu Văn học Kinh

3. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(01/07/2020 - 30/07/2020)
(Quyết định số 169/QĐ – TTHTSTVHNT ngày 29 tháng 6 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Phạm Kim Bình Mỹ thuật Kinh
2 Nguyễn Thị Hồng Phương Mỹ thuật Kinh

4. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LAI CHÂU
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU
(01/7/2020 - 15/7/2020)
(Quyết định số:149/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 04 tháng 6 năm 2020)
 
STT Họ và tên      văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Tống Quyết Tiến Nam Văn học 1960 Kinh
2 Nguyễn Thị Hồng Nữ Văn học 1985 Kinh
3 Nguyễn Thế Trúc Nam Mỹ thuật 1981 Kinh
4 Đới Xuân Cường Nam Văn học 1959 Kinh
5 Đinh Hồng Nhung Nữ Văn học 1980 Kinh
6 Trương Huy Nam Văn học 1986 Kinh
7 Phạm Thị Đào Nữ Văn học 1980 Kinh
8 Trần Ngọc Thắng Nam Nhiếp ảnh 1989 Kinh
9 Nguyễn Văn Thắng Nam Nhiếp ảnh 1983 Kinh
10 Trần Thị Liên Nữ Nhiếp ảnh 1982 Kinh
11 Hà Minh Hưng Nam Nhiếp ảnh 1981 Kinh
12 Lê Thùy Giang Nữ Văn học (LLPB) 1985 Kinh
13 Vũ Thanh Phương Nam Âm nhạc 1958 Kinh
14 Nguyễn Văn Điệu Nam Mỹ thuật 1979 Kinh
15 Phạm Đình Túy Nam Mỹ thuật 1981 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này