Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tại các Nhà sáng tác trong tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tổ chức các Trại sáng tác tại các Nhà sáng tác trực thuộc trung tâm.

DANH SÁCH CÁC TRẠI DIỄN RA TRONG THÁNG 9 NĂM 2020

STT Tên Hội VHNT Địa điểm Khai mạc Bế mạc
TRẠI THƯỜNG NIÊN
1 Hội văn học nghệ thuật Nam Định Nha Trang 05/09 14/09
2 Hội văn học nghệ thuật Lâm Đồng Tam Đảo 03/09 17/09
3 Hãng phim Hoạt hình Việt Nam Tam Đảo 24/09 08/10
4 Hội Nghệ sỹ sân khấu Hà Nội Đại Lải 03/09 17/09
5 Hội Văn học nghệ thuật Bình Định Đại Lải 19/09 03/10
TRẠI CHUYÊN SÂU
1 Nghệ sỹ nhân dân Huy Quang Nha Trang 16/09 30/09

I. Nhà sáng tác Tam Đảo:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(03/9/2020 - 17/9/2020)
(Quyết định số:195 /QĐ - TTHTSTVHNT ngày 18 tháng 8 năm 2020)
 

STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Chí Long Nam Văn học 1944 Kinh
2 Nguyễn Thượng Thiêm Nam Văn học 1949 Kinh
3 Lương Nguyên Minh Nam Mỹ thuật 1959 Kinh
4 Phan Hữu Giản Nam Văn học 1941 Kinh
5

Đỗ Thị Nguyệt

(Minh Nguyệt)

Nữ Văn học 1968 Kinh
6 Vi Quốc Hiệp Nam Mỹ thuật 1959 Tày
7 Tạ Thị Ngọc Hiền Nữ Văn học 1954 Kinh
8 Phạm Ngọc Thanh Nam Nhiếp ảnh 1960 Kinh
9 Huỳnh Thanh Tâm (Túy Tâm) Nam Văn học 1953 Kinh
10 Hoàng Thị Thanh Thủy (Thủy Tiên) Nữ Văn học 1969 Kinh
11 Nguyễn Thị Bé Nữ Văn học 1947 Kinh
12 Lê Phú Tiềm (Phú Đại Tiềm) Nam Văn học 1942 Kinh
13 Nguyễn Minh Thu Nam Âm nhạc 1981 Kinh
14 Nguyễn Thị Phương Liên Nữ Văn học 1953 Kinh
15 Dương Lễ Nam Văn học 1948 Kinh
 
2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
(24/9/2020 - 08/10/2020)
(Quyết định số:182/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 24 tháng 7 năm 2020)
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc Giới tính
1 Nguyễn Thị Thu Ngân Điện ảnh 1970 Kinh N
2 Đỗ Thị Mai Điện ảnh 1991 Kinh N
3 Dương Thị Phương Điện ảnh 1995 Kinh N
4 Trần Thị Thanh Tâm Điện ảnh 1996 Kinh N
5 Nguyễn Thị Phương Thảo Điện ảnh 1999 Kinh N
6 Nguyễn Hạnh Phước An Điện ảnh 1987 Kinh N
7 Đoàn Thị Trang Hương Điện ảnh 1990 Kinh N
8 Đinh Thùy Hương Điện ảnh 1982 Mường N
9 Trần Thị Hồng Yến Điện ảnh 1963 Kinh N
10 Tô Thanh Hà Điện ảnh 1999 Kinh N
11 Trần Kim Khôi Điện ảnh 1983 Kinh Nam
12 Dương Thị Bích Ngọc Điện ảnh 1981 Kinh N
13 Nguyễn Thị Khánh Ly Điện ảnh 1978 Kinh N
14 Bùi Thị Hoài Thu Điện ảnh 1976 Kinh N
15 Phạm Thị Thanh Hà Điện ảnh 1976 Kinh N

II. Nhà sáng tác Đại Lải:

1. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU HÀ NỘI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI
(03/9-17/9/2020)
(Quyết định số:146/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 02 tháng 6 năm 2020)
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Ngọc Thụ Nam Sân khấu 1946 Kinh
2 Nguyễn Giang Phong Nam Sân khấu 1944 Kinh
3 Trịnh Quang Khanh Nam Sân khấu 1941 Kinh
4 Trần Trí Trắc Nam Sân khấu 1943 Kinh
5 Nguyễn Thị Lệ Dung Nữ Sân khấu 1948 Kinh
6 Phạm Thanh Liễu Nữ Sân khấu 1946 Kinh
7 Đỗ An Ninh Nam Sân khấu 1957 Kinh
8 Hoàng Thanh Du Nam Sân khấu 1960 Kinh
9 Nguyễn Hiếu Nam Sân khấu 1949 Kinh
10 Trần Chỉnh Nam Sân khấu 1953 Kinh
11 Nguyễn Thị Vân Kim Nữ Sân khấu 1948 Kinh
12 Phạm Hữu Huề Nam Sân khấu 1948 Kinh
13 Hoàng Đức Nhuận Nam Sân khấu 1945 Kinh
14 Lê Quý Hiền Nam Sân khấu 1953 Kinh
15 Nguyễn Đăng Tiến Nam Sân khấu 1952 Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT
(05/9/2020 - 19/9/2020)
(Quyết định số:191/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 29 tháng 7 năm 2020)
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Địa chỉ Năm sinh Dân tộc
1

Nguyễn Văn Hùng

(Xuân Hùng)

Nam Hà Nội 1981 Kinh
2 Nguyễn Thanh Hương Nam Lâm Đồng 1956 Kinh
3 Đặng Duy Lưu Nam Lâm Đồng 1963 Kinh
4 Nguyễn Thanh Hoàng Nam Bình Phước 1963 Kinh
5 Vương Thị Thu Thuỷ N Bình Phước 1963 Kinh
6 Hà Đình Cẩn Nam TP.HCM 1950 Kinh
7

Châu La Việt

(Lê Khánh Hoài)

Nam TP.HCM 1954 Kinh
8 Nguyễn Ngọc Mộc Nam TP.HCM 1954 Kinh
9

Trần Đăng Xuyền

(Trần Đăng Suyền)

Nam Hà Nội 1954 Kinh
10 Bùi Việt Thắng Nam Hà Nội 1956 Kinh
11 Hà Phạm Phú Nam Hà Nội 1957 Kinh
12

Phùng Phương Quý

(Phùng Đức Hùng)

Nam Tây Ninh 1964 Kinh
13 Hoàng Quý Nam Vũng Tàu 1950 Kinh
14 Phạm Vân Anh N Biên Phòng 1976 Kinh
15 Lữ Thị Mai N Báo Nhân dân 1988 Kinh

III. Nhà sáng tác Nha Trang:

1. DANH SÁCH VĂN NGHỆ SỸ ĐI SÁNG TÁC CHUYÊN SÂU
TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(16/09/2020 - 30/09/2020)
(Quyết định số 152 /QĐ – TTHTSTVHNT ngày 10 tháng 6 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nghệ sỹ nhân dân Huy Quang Văn học Kinh

2. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH
DỰ TRẠI SÁNG TÁC TẠI NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG
(05/9/2020 - 14/9/2020)
(Quyết định số:132/QĐ - TTHTSTVHNT ngày 25 tháng 5 năm 2020)
 
STT Họ và tên văn nghệ sỹ Giới tính Chuyên ngành Năm sinh Dân tộc
1 Nguyễn Công Thành Nam Văn học 1955 Kinh
2 Vũ Xuân Dương Nam Mỹ thuật 1956 Kinh
3 Nguyễn Văn Bổng Nam Văn học 1951 Kinh
4 Phạm Hồng Loan Nữ Văn học 1962 Kinh
5 Ngô Xuân Thanh Nam Văn học 1950 Kinh
6 Trần Thị Bích Liên Nữ Văn học 1956 Kinh
7 Nguyễn Văn Nhượng Nam Văn học 1980 Kinh
8 Trịnh Thị Nga Nữ Văn học 1964 Kinh
9 Đỗ Thanh Liêm Nam Mỹ thuật 1980 Kinh
10 Vũ Tuấn Việt Nam Mỹ thuật 1992 Kinh
11 Ninh Quốc Vụ Nam Âm nhạc - Múa 1947 Kinh
12 Mai Anh Nam Âm nhạc - Múa 1963 Kinh
13 Nguyễn Ngọc Quang Nam Nhiếp ảnh 1960 Kinh
14 Trần Duy Cát Nam Nhiếp ảnh 1953 Kinh
15 Phạm Khải Hoàn Nam Sân khấu 1949 Kinh
16 Vũ Quỳnh Lụa Nữ Sân khấu 1972 Kinh
17 Trần Văn Sản Nam Nhiếp ảnh 1963 Kinh
18 Phan Thị An Ninh Nữ Nhiếp ảnh 1971 Kinh
19 Trần Đình Khoa Nam Nhiếp ảnh 1973 Kinh
20 Nguyễn Phương Thảo Nữ Mỹ thuật 1995 Kinh
21 Mai Thanh Nam Văn học 1947 Kinh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này