BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

                 KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023
        CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC CẦN THƠ  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Nhạc sĩ Việt Nam Tháng 9 15-29/9
II NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ NẴNG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Tháng 9 01-15/9
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU 
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 02 VNS 06-20/9
III NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Tạp chí Văn nghệ quân đội Tháng 9 06-15/9
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang Tháng 9 17-26/9
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU 
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 02 VNS 06-20/9
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Điện ảnh Hà Nội Tháng 9 06-20/9
V NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Mỹ thuật Hà Nội Tháng 9 06-15/9
2 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam Tháng 9 06-15/9
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU 
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 02 VNS 06-20/9
VI NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Sân khấu Hà Nội Tháng 9 06-15/9
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình Tháng 9 17-26/9
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU 
1 Hội Mỹ thuật Việt Nam 02 VNS 06-20/9
VII NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP 
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Tháng 9 06-15/9
2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng (tự túc) Tháng 9 06-15/9
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên Tháng 9 21-30/9

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này