BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác tháng 10/2023 của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC NHA TRANG    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang 2/10 – 11/10
2 Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 2/10 – 11/10
II NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
3 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh 22/10 – 31/10
TRẠI SÁNG TÁC THEO CHIỀU SÂU  
4 Ông Hà Đình Cẩn, ông Hoàng Quang Tự, bà Nguyễn Thị Mai Phương (Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc) 22/10 – 5/11

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này