BÀI VIẾT MỚI

Kế hoạch tổ chức các Trại sáng tác tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH SÁNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2024
CỦA TRUNG TÂM HỐ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
TT ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ
I NHÀ SÁNG TÁC ĐÀ LẠT    
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP    
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình 01-15/03
II NHÀ SÁNG TÁC VŨNG TÀU  
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP
1 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum 01-15/03
2 Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam 15-29/03
IV NHÀ SÁNG TÁC ĐẠI LẢI
TRẠI SÁNG TÁC TỔNG HỢP
5 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng 16-30/03

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUÂT
Địa chỉ : 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04 39.745.763
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác VHNT. Yêu cầu trích nguồn khi đăng tải nội dung từ trang web này